ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

สาขาเมเจอร์รัชโยธิน หมวดที่ 1 หลักสูตรเตรียมสอบ Toeic (โทอิค), IELTS (ไอเอล), Toefl (โทเฟิล)

คอร์ส TOEIC (โทอิค) (รัชโยธิน) "Test of English for International Communication"

รับรองผล 700 คะแนน

TOEIC ทันยืน สมัครงาน การไฟฟ้า ,การประปา ปี 2561 (ปูพื้น&ตลุยโจทย์) รับรองผล

รับส่วนลด 10%  เมื่อแสดงบัตรพนง, ข้าราชการ, บัตรน.ศ.

คอร์ส IELTS สาขาเมเจอร์รัชโยธิน (International English Language Testing System)

รับรองผล 6.5 คะแนน

Toeic ตลุยโจทย์ (แรงส์) เล่นข้อสอบโทอิค เน้นเทคนิค

จัดเต็มข้อสอบทุกส่วน ครบ 200 ข้อ ต่อวัน

คอร์ส TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

รับรองผล  TOEFL iBT 80 คะแนน (550 คะแนน) 

GMAT-CAT (Graduate Management Admission Test)

รับรองผล

สาขาเมเจอร์รัชโยธิน หมวดที่ 2 หลักสูตรเตรียมสอบปริญญาตรี-โท-เอก ในประเทศ ทุกมหาวิทยาลัย

English เข้มข้น ปูพื้นแกรมม่า พร้อมวิเคราะห์ข้อสอบ NIDA TEAP, KU EPT, CU-TEP, TU-GET, CMMU

เพื่อสอบ  NIDA TEAP, KU EPT,  FLEX-MBAนิด้า , Cu-tep, Tu-Get, เกษตรฯ,  มหิดล , ม.อื่นๆ รวมถึง TOEFL (iBT)

คอร์ส GMAT (THAI) เพื่อสอบ Cu Best, Smart II, MBA NIDA, วิชาเฉพาะ 1,เฉพาะ 9 นิด้าภาคปกติ, MBA เกษตรฯ,

เพื่อสอบ MBA ทุกมหาวิทยาลัย)Cu-Best, Smart II , Flex_MBAนิด้า, วิชาเฉพาะ 1 นิด้า, เกษตรฯ , มศว, มหิดล และม.อื่นๆ

คอร์ส SPECIAL KU เพื่อสอบ MBA ม.เกษตรฯ ปี 61

เพื่อสอบเข้า ม.เกษตร โดยเฉพาะ ครอบคลุมท้้่งส่วนของข้อสอบทั้ง English และ Gmat (คณิตฯ,บทความ) รวมถึงเนื้อหา ความรู้ทั่วไปทางบริหาร ปูพื้นฐาน พร้อมเทคนิคและเจาะลึกแนวข้อสอบ ล่าสุด

ติว KU-EPT ทันสอบ 1/61 (1 ก.พ. 61)

เพื่อทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก 

TU GET ทันสอบ 25 กพ., 1 เมย.

ปูพื้น & ตลุยโจทย์ รับรองผล 600 UP

MBA KU ม. เกษตรศาสตร์ ปั 61 (เฉพาะภาษาอังกฤษ)

เพื่อสอบเข้า MBA  ม.เกษตรฯ โดยเฉพาะ ค English  พร้อมเทคนิคและเจาะลึกแนวข้อสอบล่าสุด

NIDA TEAP & FLEX MBA(เฉพาะภาษาอังกฤษ)

TOEFL (ITP)

CMMU เพื่้อใช้สอบ มหาวิทยาลัยมหิดล

คอร์ส MATH

เพื่อเข้าวิศวะ เศรษฐ์ศาสตร์ สถิติ ทุกมหาวิทยาลัย

คอร์ส ECONS

เพื่อเข้าวิศวะ เศรษฐ์ศาสตร์ สถิติ ทุกมหาวิทยาลัย

CU BEST(Extra) คอร์สพิเศษ เพื่อสอบ Cu-Best รอบ 2/57 สอบวันที่ 25 พ.ค. 57

ครอบคลุมทุกส่วนของข้อสอบ เนื้อ ๆ เน้น ๆ ทั้งปูพื้นฐานพร้อมเทคนิค วิเคราะห์ เจาะลึกแนวข้อสอบ

คอร์ส SPECIAL ENG (DVD)

หลักสูตร 14 ชั่วโมง เพื่อเตรียมสอบปริญญาโท สำหรับท่านที่มีเวลาจำกัด

สาขาเมเจอร์รัชโยธิน หมวดที่ 3 หลักสูตรการเรียนพื้นฐาน เพื่อฟื้นฟู ทบทวน

สาขาเมเจอร์รัชโยธิน หมวดที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะ

ตารางเรียนบางมด คลิกที่นี่