ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

สาขาเมเจอร์รัชโยธิน หมวดที่ 1 หลักสูตรเตรียมสอบ Toeic (โทอิค), IELTS (ไอเอล), Toefl (โทเฟิล)

คอร์ส TOEIC (โทอิค) (รัชโยธิน) "Test of English for International Communication"

รับรองผล 700 คะแนน

คอร์ส IELTS สาขาเมเจอร์รัชโยธิน (International English Language Testing System)

รับรองผล 6.5 คะแนน

Toeic ตลุยโจทย์ (แรงส์) เล่นข้อสอบโทอิค เน้นเทคนิค

จัดเต็มข้อสอบทุกส่วน ครบ 200 ข้อ ต่อวัน

TOEIC ทันยืน สมัครงาน การไฟฟ้า ,การประปา ปี 2561 (ปูพื้น&ตลุยโจทย์) รับรองผล

รับส่วนลด 10%  เมื่อแสดงบัตรพนง, ข้าราชการ, บัตรน.ศ.

คอร์ส TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

รับรองผล  TOEFL iBT 80 คะแนน (550 คะแนน) 

GMAT-CAT (Graduate Management Admission Test)

รับรองผล

สาขาเมเจอร์รัชโยธิน หมวดที่ 2 หลักสูตรเตรียมสอบปริญญาตรี-โท-เอก ในประเทศ ทุกมหาวิทยาลัย

English เข้มข้น ปูพื้นแกรมม่า พร้อมวิเคราะห์ข้อสอบ NIDA TEAP, KU EPT, CU-TEP, TU-GET, CMMU

เพื่อสอบ  NIDA TEAP, KU EPT,  FLEX-MBAนิด้า , Cu-tep, Tu-Get, เกษตรฯ,  มหิดล , ม.อื่นๆ รวมถึง TOEFL (iBT)

คอร์ส GMAT (THAI) เพื่อสอบ Cu Best, Smart II, MBA NIDA, วิชาเฉพาะ 1,เฉพาะ 9 นิด้าภาคปกติ, MBA เกษตรฯ,

เพื่อสอบ MBA ทุกมหาวิทยาลัย)Cu-Best, Smart II , Flex_MBAนิด้า, วิชาเฉพาะ 1 นิด้า, เกษตรฯ , มศว, มหิดล และม.อื่นๆ

คอร์ส SPECIAL KU เพื่อสอบ MBA ม.เกษตรฯ ภาคค่ำ & ภาคปกติ ปี 62

เพื่อสอบเข้า ม.เกษตร โดยเฉพาะ ครอบคลุมท้้่งส่วนของข้อสอบทั้ง English และ Gmat (คณิตฯ,บทความ) รวมถึงเนื้อหา ความรู้ทั่วไปทางบริหาร ปูพื้นฐาน พร้อมเทคนิคและเจาะลึกแนวข้อสอบ ล่าสุด

ติว KU-EPT ทันสอบรอบ ปี 62

เพื่อทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก 

TU GET ปี 62 ปูพื้น พร้อมตลุยแนวข้อสอบจริง

ปูพื้น & ตลุยโจทย์ รับรองผล 600 UP

NIDA TEAP & FLEX MBA(เฉพาะภาษาอังกฤษ) ปูพื้น พร้อมตลุยแนวข้อสอบจริง

ปูพื้น พร้อม ตลุยโจทย์ แนวข้อสอบจริง 
ข้อสอบ NIDA TEAP  50 ข้อ (2 ชม.)

MBA KU ม. เกษตรศาสตร์ ปั 62 (เฉพาะภาษาอังกฤษ)

เพื่อสอบเข้า MBA  ม.เกษตรฯ โดยเฉพาะ  English  พร้อมเทคนิคและเจาะลึกแนวข้อสอบล่าสุด

TOEFL (ITP)

CMMU เพื่้อใช้สอบ มหาวิทยาลัยมหิดล

Cu-tep, ตารางเรียน Cu tep

คอร์ส MATH

เพื่อเข้าวิศวะ เศรษฐ์ศาสตร์ สถิติ ทุกมหาวิทยาลัย

คอร์ส ECONS

เพื่อเข้าวิศวะ เศรษฐ์ศาสตร์ สถิติ ทุกมหาวิทยาลัย

CU BEST(Extra) คอร์สพิเศษ เพื่อสอบ Cu-Best รอบ 2/57 สอบวันที่ 25 พ.ค. 57

ครอบคลุมทุกส่วนของข้อสอบ เนื้อ ๆ เน้น ๆ ทั้งปูพื้นฐานพร้อมเทคนิค วิเคราะห์ เจาะลึกแนวข้อสอบ

คอร์ส SPECIAL ENG (DVD)

หลักสูตร 14 ชั่วโมง เพื่อเตรียมสอบปริญญาโท สำหรับท่านที่มีเวลาจำกัด

สาขาเมเจอร์รัชโยธิน หมวดที่ 3 หลักสูตรการเรียนพื้นฐาน เพื่อฟื้นฟู ทบทวน

สาขาเมเจอร์รัชโยธิน หมวดที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะ

ตารางเรียนบางมด คลิกที่นี่