ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

คอร์ส IELTS สาขาเมเจอร์รัชโยธิน (International English Language Testing System)

รับรองผล 6.5 คะแนน

วัตถุประสงค์

วิชาภาษาอังกฤษ IELTS สอบเพื่อนำผลคะแนนยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ทุกสาขาวิชา ที่รับพิจารณาผลคะแนนแทนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้า(ใน ประเทศ) และ ทุกคณะ / ทุกสาขา ในต่างประเทศ
อ่านรายละเอียดการสอบ IELTS เพิ่มเติมได้ที่ www.ielts.com

เนื้อหาที่เรียน

เน้นเทคนิค (ทริค & Tip)  พิชิต   การสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ
- Speaking & Listening Test สอนสดโดย อ.ต่างชาติ
- Reading & Writing Test สอนสดโดย อ.ไทย

รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 52 ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 4-8 คน
- อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 10,900 บาท (รวมค่าเอกสาร)

ตารางเรียน

 

IELTS
(ค่าลงทะเบียน 10,900 บาท รวมค่าเอกสารแล้ว)
เตรียมสอบ IELTS เพื่อนำผลยื่นสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับ ตรี-โท-เอก ทั้งในและต่างประเทศ
ขอบเขตแนวข้อสอบ ประกอบด้วย Listening 30 นาที, Reading 60 นาที, Writing 60 นาที, Speeking 10-15 นาที
(อาจารย์คนไทยสอน Reading & Writing}  ::  อาจารย์ต่างชาติ Speeking & Listening Test)


ติดต่อ 086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ

ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> 
Section

Day & Time

Start – Finish

Lecturer

11.1(NA)
เพิ่มรอบ
IELTS

SUN

(10.00-16.45 น.)

คอร์ส สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

พ.ย. -24 ธ.ค. 60 (เหลือ 2ที่)
(รวมหยุด 10 ธ.ค. 60)


รอบนี้  เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
รอบ ส. 28, อา 29 ต.ค. 60(10.30-16.30)
A.Christopher
&A. Michael
&A. Sarinya
11.2(ND) IELTS

Mon-Fri
(10.00-17.00 น.)
คอร์ส 2 สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)
พ. 22 - ศ. 1 ธ.ค. 60 
(รวมหยุด ส25- อา26 พ.ย. 60)

รอบนี้  เรียนฟรี INT.ENG(Pre IELTS) ปูแกรมม่า 
รอบ จ. 20 , อ. 21 พ.ย. 60(10.30-16.30 น.)
A.Christopher
&A. Michael
&A. Sarinya
11.1(OB)
ไม่เปิด
IELTS

SUN

(10.00-16.45น.)

คอร์ส สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

26 พ.ย. 60– 21 ม.ค. 61 (ไม่เปิด)
(รวมหยุด 10, 31 ธ.ค. 60)


รอบนี้  เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
รอบ ส. 18, อา 19 พ.ย. 60(10.30-16.30)
A.Christopher
A. Sarinya
12.1(NC)
เปิด

IELTS

SUN

(10.00-16.45 น.)

คอร์ส 7 สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

3 ธ.ค. 60– 4 ก.พ. 61 (เปิด)
(รวมหยุด 10, 31 ธ.ค. 60, 7 ม.ค.61แล้ว)


รอบนี้  เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
รอบ ส. 25, อา 26 พ.ย. 60(10.30-16.30)
A.Christopher
A. Sarinya
12.2(N) IELTS

Mon-Sun
(10.00-17.00 น.)
คอร์ส 1.5 สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)
พฤ. 7 - พ. 13 ธ.ค. 60 (เปิด)

รอบนี้ เรียนฟรี INT.ENG(Pre IELTS) ปูแกรมม่า 
รอบ อ. 5 , พ 6 ธ.ค. 60(10.30-16.30 น.)
A.Christopher
A. Michael
A. Sarinya
12.1
(ไม่เปิด)

IELTS

SUN

(10.00-16.45 น.)

 คอร์ส 7 สัปดาห์จบ
(10,900 บาท) 

24 ธ.ค. 60– 11 ก.พ. 61 (ไม่เปิด)
(รวมหยุด 31 ธ.ค. 60)รอบนี้ เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
รอบ ส. 16, อา 17 ธ.ค. 60  (10.30-16.30 น.)
A.Christopher
&A. Sarinya
1.1
(2018)
IELTS

SUN

(10.00-16.45 น.)

คอร์ส สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

14 ม.ค.- 25 ก.พ. 61
 


รอบนี้  เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
รอบ ส. 6, อา 7 ม.ค. 61(10.30-16.30)
A.Christopher
&A. Michael
&A. Sarinya
7.
IELTS


Private (เรียนส่วนตัว)
เลือกเวลาเรียนได้
DVD
 
Part Reading( 12 ชม.) :1 ท่าน=5,400 บาท
Part Listening (15 ชม.): 1 ท่าน= 6,400 บาท

Part Reading +Listeing : 1 ท่าน= 10,400 บาท

หากมีท่านที่ 2 ขึ้นไป ชำระท่านละ 2,000 บาท
A. Sarinya
& A.Cholatarn

8.

IELTS 

 

Private: ส่วนตัว
เลือกวันเวลาเรียนได้
สอนสด
ทั้งอ.ไทยและต่างชาติ

ค่าลงทะเบียน สำหรับ ท่านเดียว หรือท่านแรก      

        @  15 ชม .  = 15,500 บาท

      @ 20 ชม.  = 20,500 บาท
        @  30 ชม   = 29,000 บาท
       @  40 ชม. = 38,000 บาท
       @  50 ชม.=  46,500 บาท 
     @ 60 ชม. = 57,000 บาท

หากมีท่านที่ 2 ขึ้นไป ชำระท่านละ 2,000 บาท

A.Cholatarn
&
A. Sarinya
&
A.Christopher
&
A. Michael (P)


 
 

การรับรองผล

รับรองผล 6.5 คะแนน