ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

คอร์ส IELTS สาขาเมเจอร์รัชโยธิน (International English Language Testing System)

รับรองผล 6.5 คะแนน

วัตถุประสงค์

วิชาภาษาอังกฤษ IELTS สอบเพื่อนำผลคะแนนยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ทุกสาขาวิชา ที่รับพิจารณาผลคะแนนแทนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้า(ใน ประเทศ) และ ทุกคณะ / ทุกสาขา ในต่างประเทศ
อ่านรายละเอียดการสอบ IELTS เพิ่มเติมได้ที่ www.ielts.com

เนื้อหาที่เรียน

เน้นเทคนิค (ทริค & Tip)  พิชิต   การสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ
- Speaking & Listening Test สอนสดโดย อ.ต่างชาติ
- Reading & Writing Test สอนสดโดย อ.ไทย

รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 52 ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 4-8 คน
- อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 10,900 บาท (รวมค่าเอกสาร)

ตารางเรียน

 

IELTS
(ค่าลงทะเบียน 10,900 บาท รวมค่าเอกสารแล้ว)
เตรียมสอบ IELTS เพื่อนำผลยื่นสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับ ตรี-โท-เอก ทั้งในและต่างประเทศ
ขอบเขตแนวข้อสอบ ประกอบด้วย Listening 30 นาที, Reading 60 นาที, Writing 60 นาที, Speeking 10-15 นาที
(อาจารย์คนไทยสอน Reading & Writing}  ::  อาจารย์ต่างชาติ Speeking & Listening Test)


ติดต่อ 086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ

ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> 
Section

Day & Time

Start – Finish

Lecturer

8.2 IELTS

Mon-Sun
(10.00-17.00 น.)
คอร์ส 1.5 สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)
ศ. 11 - ศ. 18 ส.ค. 60 (เต็ม)
(รวมหยุด พ. 16 ส.ค.60)

รอบนี้เรียนฟรี INT.ENG(Pre IELTS) ปูแกรมม่า 
รอบ พ. 9 , พฤ. 10 ส.ค. 60(10.30-16.30 น.)
A.Christopher
&A. Michael
&A. Sarinya
9.1 (OA)

IELTS

SUN 

(10.00-16.45 น.)

 คอร์ส 7 สัปดาห์จบ
(10,900 บาท) 
3 ก.ย. – 15 ต.ค.  60 (เปิด)

รอบนี้  เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
รอบ ส. 26 – อา. 27 ส.ค. 60 (10.30-16.30) 
A.Christopher
&  A. Sarinya
9.2 IELTS

Mon-Sun
(10.00-17.00 น.)
คอร์ส 1.5 สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)
พ. 13 -  ศ. 22 ก.ย. 60 (เปิด)
(รวมหยุด ส. 16 - อา. 17 ก.ย. , พ. 20 ก.ย. 60)

รอบนี้ เรียนฟรี INT.ENG(Pre IELTS) ปูแกรมม่า 
รอบ จ. 11  , อ. 12 ก.ย. 60(10.30-16.30 น.)
A.Christopher
&A. Michael
&A. Sarinya
9.1(NB)
(เพิ่มรอบ)

IELTS

SUN 

(10.00-16.45 น.)

คอร์ส 7 สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)
24 ก.ย. – 19 พ.ย.  60 (เปิด)
(รวมหยุด 22 และ 29 ต.ค.)

รอบนี้  เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
รอบ ส. 16 – อา. 17 ก.ย. 60 (10.30-16.30) 
A.Christopher
&  A. Sarinya
10.1(A)
(ไม่เปิด)
IELTS

SUN

(10.00-16.45 น.)

คอร์ส 7 สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

*1 ต.ค. -  19 พ.ย. 60 (ไม่เปิด)
(รวมหยุด 22 ต.ค. 60)


รอบนี้ เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
รอบ ส. 23, อา 24 ก.ย. 60 (10.30-16.30) 
A.Christopher
&
A. Sarinya
10.2(N) IELTS

Mon-Sun
(9.30-17.00 น.)
คอร์ส 1 สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)
ศ. 20 - พ. 25 ต.ค. 60 (เปิด)


รอบนี้  เรียนฟรี INT.ENG (Pre IELTS) ปูแกรมม่า 
รอบ พ18 , พฤ. 19 ต.ค. 60(10.30-16.30 น.)
A.Christopher
A. Michael
& A. Sarinya
10.1(B)
(ไม่เปิด)
IELTS

SUN

(10.00-16.45 น.)

คอร์ส 7 สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

*29 ต.ค. – 17ธ.ค. 60 (ไม่เปิด)
(รวมหยุด 10 ธ.ค. 60)


รอบนี้  เรียนฟรี Int.Eng (Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
รอบ ส. 14, อา 15 ต.ค. 60(10.30-16.30)

 
A.Christopher
&  A. Sarinya
11.1(NA)
เพิ่มรอบ
IELTS

SUN

(10.00-16.45 น.)

คอร์ส สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

พ.ย. -24 ธ.ค. 60 (เปิด)
(รวมหยุด 10 ธ.ค. 60)


รอบนี้  เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
รอบ ส. 28, อา 29 ต.ค. 60(10.30-16.30)
A.Christopher
&A. Michael
&A. Sarinya
11.2 IELTS

Mon-Sun
(10.00-17.00 น.)
คอร์ส 1.5 สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)
จ. 20 - อ. 28  พ.ย. 60 
(รวมหยุด ส25- อา26 พ.ย. 60)

รอบนี้  เรียนฟรี INT.ENG(Pre IELTS) ปูแกรมม่า 
รอบ ส. 18 , อา. 19 พ.ย. 60(10.30-16.30 น.)
A.Christopher
&A. Michael
&A. Sarinya
11.1(OB)
IELTS

SUN

(10.00-16.45น.)

คอร์ส สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)

26 พ.ย. 60– 21 ม.ค. 61 (เปิด)
(รวมหยุด 10, 31 ธ.ค. 60)


รอบนี้  เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
รอบ ส. 18, อา 19 พ.ย. 60(10.30-16.30)
A.Christopher
A. Sarinya
12.2(N) IELTS

Mon-Sun
(10.00-17.00 น.)
คอร์ส 1.5 สัปดาห์จบ
(10,900 บาท)
พฤ. 7 - พ. 13 ธ.ค. 60 (เปิด)

รอบนี้ เรียนฟรี INT.ENG(Pre IELTS) ปูแกรมม่า 
รอบ อ. 5 , พ 6 ธ.ค. 60(10.30-16.30 น.)
A.Christopher
A. Michael
A. Sarinya
12.1
(ไม่เปิด)

IELTS

SUN

(10.00-16.45 น.)

 คอร์ส 7 สัปดาห์จบ
(10,900 บาท) 

24 ธ.ค. 60– 11 ก.พ. 61 (ไม่เปิด)
(รวมหยุด 31 ธ.ค. 60)รอบนี้ เรียนฟรี Int.Eng(Pre-IELTS) ปูแกรมม่า
รอบ ส. 16, อา 17 ธ.ค. 60  (10.30-16.30 น.)
A.Christopher
&A. Sarinya
7.
IELTS


Private (เรียนส่วนตัว)
เลือกเวลาเรียนได้
DVD
 
Part Reading( 12 ชม.) :1 ท่าน=5,400 บาท
Part Listening (15 ชม.): 1 ท่าน= 6,400 บาท

Part Reading +Listeing : 1 ท่าน= 10,400 บาท

หากมีท่านที่ 2 ขึ้นไป ชำระท่านละ 2,000 บาท
A. Sarinya
& A.Cholatarn

8.

IELTS 

 

Private: ส่วนตัว
เลือกวันเวลาเรียนได้
สอนสด
ทั้งอ.ไทยและต่างชาติ

ค่าลงทะเบียน สำหรับ ท่านเดียว หรือท่านแรก      

        @  15 ชม .  = 15,500 บาท

      @ 20 ชม.  = 20,500 บาท
        @  30 ชม   = 29,000 บาท
       @  40 ชม. = 38,000 บาท
       @  50 ชม.=  46,500 บาท 
     @ 60 ชม. = 57,000 บาท

หากมีท่านที่ 2 ขึ้นไป ชำระท่านละ 2,000 บาท

A.Cholatarn
&
A. Sarinya
&
A.Christopher
&
A. Michael (P)


 
 

การรับรองผล

รับรองผล 6.5 คะแนน