ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

คอร์ส INT. ENG GRAMMAR

INTENSIVE ENGLISH GRAMMAR (Pre-Toeic, Pre-IELTS) ปูพื้นฐานแกรมม่าเร่งรัด

วัตถุประสงค์

ฟื้นฟู ทบทวน โครงสร้างทางไวยากรณ์ (Structure Grammar) ทางภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในการเรียน English ป.โท, TOEFL, IELTS, TOEIC, Conversation, Writing, เป็นต้น

เนื้อหาที่เรียน

- All English Structure (Grammar)

รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร - ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 5-10 คน


ตารางเรียน

 

INT. ENG GRAMMAR
(Pre-Toeic , Pre-IELTS)


(ค่าลงทะเบียนรวมค่าเอกสาร = 2,900 บาท)
ฟื้นฟู ทบทวน โครงสร้างทางไวยากรณ์ (Structure Grammar) ทางภาษาอังกฤษ  เป็นหลักสูตรเร่งรัด
เพื่อนำไปใช้ในการเรียน English ป.โท, TOEFL, IELTS, TOEIC, Conversation, Writing, เป็นต้น

Section
DVD
เรียนทุกวันอาทิตย์ 10.00 – 12.30 น.
หมายเหตุ
10 1, 8 , 15 พ.ค. , 5 มิ.ย. 59 หยุด 22,29 พ.ค. 59
11 8, 15  พ.ค. ,5, 12 มิ.ย. 59 หยุด 22,29 พ.ค.  59
12 15 พ.ค. 5,, 12, 19 มิ.ย. 59 หยุด 29 พ.ค. 59
13 5,12, 19, มิ.ย., 3ก.ค. 59 หยุด 26 มิ.ย. 59
14 12,19 มิ.ย., 3,10 ก.ค. 59 หยุด 26 มิ.ย. 59
15 19 มิ.ย., 3,10, 24 ก.ค. 59 หยุด 26 มิ.ย. 59
16 3,10, 24 ก.ค.,7 ส.ค. 59 หยุด 17,31 ก.ค. 59
17 10,24 ก.ค.,7, 21 ส.ค. 59 หยุด 17, 31 ก.ค. 14 ส.ค. 59
18 24 ก.ค., 7,21,28 ส.ค. 59 หยุด 31 ก.ค. 14 ส.ค. 59
BM 2.1 อา.  1,8 พ.ค. (10.00-12.30น).
จ. 2,9 พ.ค. (18.45-21.15น)
สอบถามก่อนสมัครเรียน 099-465-3936
B.M. 2.2  อา. 5,12 มิ.ย. (10.00-12.30 น.)
จ. 6,13 มิ.ย. (18.15 - 21.15 น.)
สอบถามก่อนสมัครเรียน 099-465-3936
B.M.3.1 อ. 24 , พ.25 พ.ค. ,อ.31พ.ค., พ. 1 มิ.ย. 59
(18.45 - 21.15น.)
สอบถามก่อนสมัครเรียน 099-465-3936