ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

คอร์ส TOEIC (โทอิค) (รัชโยธิน) "Test of English for International Communication"

มีรอบ 5 วันจบ, 2, 3, 6 สัปดาห์ จบ

วัตถุประสงค์

วิชาภาษาอังกฤษ TOEIC สอบเพื่อนำผลคะแนนยื่นเข้าสัมภาษณ์ทำงานในหน่วยงาน สายการบิน โรงแรม การปิโตรเคมี และโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ที่ต้องการผลสอบ TOEIC ในการคัดเลือกบุคคลากรเข้าทำงาน

เนื้อหาที่เรียน

- Listening Test (สอนสดโดยอาจารย์ต่างชาติ ผลพลอยได้จะได้ Speaking)
- Reading Test & Grammar & Structure
(พร้อมเทคนิคการเดาศัพท์ สอนสดโดยอาจารย์คนไทย)

รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 30 ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 8-15คน
- อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 6,400,  / 7,400 บาท (รวมค่าเอกสาร)

ตารางเรียน

toeic715thebrightbrain

ติดต่อ 086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ
 
ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> 
 

Section Day & Time Start – Finish Start – Finish
1. TOEIC
Sat & Sun
(10.30-16.30 น.)  
(3 สัปดาห์จบ)
รวมปูพื้น และตลุยโจทย์


10.30-13.00 น.
(สอนสด อ.ไทย)
(แกรมม่า+ การอ่าน
+เทคนิคการเดาศัพท์)

 14.00-16.30 น. 
(สอนสด อ.ฝรั่ง
สอนการฟัง)

(7,400 บาท)

(C)*Dec 23 - Jan 14, 2018 (เต็ม) 
(รวมหยุด 30,31 ธ.ค. แล้ว) 

*Dec 30 - Jan 21, 2018 (ไม่เปิด) 
(รวมหยุด 30,31 ธ.ค. แล้ว)

*Jan 6 - Jan 21,2018 (เต็ม)

*Jan 13 - Jan 28,2018 (เต็ม)

*Jan 20 - Feb 4, 2018 (เหลือ 6ที่)

*(C)Jan 27-Feb 11, 2018 (เหลือ 8ที่)

*Feb 3 – Feb 18, 2018 (เหลือ12ที่)

*(C) Feb 10 – Feb 25, 2018(เปิด)

*Feb 17 – Mar 11, 2018(เปิด-p)
 (รวมหยุด 3 - 4 มี.ค. แล้ว)
 
*Feb 24 – Mar 18, 2018 (เปิด)
(รวมหยุด 3 - 4 มี.ค. แล้ว)
 
*Mar 10 – Mar 25, 2018 (เปิด)
 
*(C) Mar 17 – Apr 1, 2018 (เปิด)
 
*Mar 24 – Apr 8, 2018 (เปิด)
 
ทุกรอบ เรียนฟรี! Toeic (แรงส์)
ตลุยโจทย์ 1 วัน

*รอบที่มี ตัว C จะได้เรียน
ตลุยโจทย์ฟรี 2 วัน

: สอนสด
ทั้งอ.ไทยและต่างชาติ

Asst Prof. Dr. Nottakrit
& A. Mintitra
&  A. Bryan

พร้อมเสริมข้อสอบ
Toeic แนวใหม่

 
2. TOEIC
Sat (10.30-16.30 น.)
(6สัปดาห์จบ)
รวมปูพื้น และตลุยโจทย์
 
10.30-13.00 น. 
(สอนสด อ.ไทย)
(แกรมม่า+ การอ่าน
+เทคนิคการเดาศัพท์)

 14.00-16.30 น. 
(สอนสด อ.ฝรั่ง
สอนการฟัง)

(7,400 บาท)


(C)*Dec 23 - Feb 3, 2018 (เหลือ 2ที่) 
(รวมหยุด  30 ธ.ค. แล้ว)

*Dec 30 - Feb 3, 2018 (ไม่เปิด) 

*Jan 6 - Feb  10 , 2018 (เต็ม) 

*Jan 13 - Feb 17, 2018 (เต็ม) 

*Jan 20- Feb 24, 2018 (เหลือ 4 ที่)

*Jan 27-Mar 10, 2018 (เหลือ 9ที่)
(หยุด 3 มี.ค.แล้ว)
 
(C)*Feb 3 – Mar 17, 2018 (เหลือ14)
(หยุด 3 มี.ค. แล้ว)
 
(C)*Feb 10 – Mar 24, 2018 (เหลือ16)
(หยุด 3 มี.ค.แล้ว)
 
*Feb 17 – Mar31, 2018 (เปิด-p)
(รวมหยุด 3 มี.ค. แล้ว)
 
*Feb 24 – Apr 7, 2018 (เปิด)
(รวมหยุด 3 มี.ค. แล้ว)
 
*Mar 10 – Apr 21, 2018 (เปิด)
(รวมหยุด 14 เม.ย.. แล้ว)
 
*Mar 17 – Apr 28, 2018 (เปิด)
(รวมหยุด 14 เม.ย.. แล้ว)
 
(C)*Mar 24 – May 5, 2018 (เปิด)
(รวมหยุด 14 เม.ย.. แล้ว)
ทุกรอบ เรียนฟรี! Toeic (แรงส์)
ตลุยโจทย์ 1 วัน

*รอบที่มี ตัว C จะได้เรียน
ตลุยโจทย์ฟรี 2 วัน

: สอนสด
ทั้งอ.ไทยและต่างชาติ

Asst Prof. Dr. Nottakrit
& A. Mintitra
&  A. Bryan

พร้อมเสริมข้อสอบ
Toeic แนวใหม่
3. TOEIC
Sun(10.30-16.30 น.)
(6สัปดาห์จบ)
รวมปูพื้น และตลุยโจทย์
 
10.30-13.00 น. 
(สอนสด อ.ฝรั่ง
สอนการฟัง)


 14.00-16.30 น. 
(สอนสด อ.ไทย)
(แกรมม่า+ การอ่าน
+เทคนิคการเดาศัพท์)

(7,400 บาท)

*Jan 7 - Feb 11. 2018 (เหลือ 2ที่)

(C)*Jan 14 - Feb 18, 2018 (เต็ม)
 
*Jan 21 - Feb 25, 2018 (เต็ม)

*Jan 28 – Mar 11, 2018 (เต็ม)
(รวมหยุด 4 มี.ค. แล้ว)
 
*Feb 4 – Mar 18, 2018 (เหลือ 8ที่)
(รวมหยุด 4 มี.ค. แล้ว)
 
*Feb 11 – Mar 25, 2018(เหลือ 14ที่)
(รวมหยุด 4 มี.ค. แล้ว)
 
*Feb 18 – Apr 1, 2018(เหลือ16)
(รวมหยุด 4 มี.ค. แล้ว)
 
(C)*Feb 25 – Apr 8, 2018 (เปิด)
(รวมหยุด 4 มี.ค. แล้ว)
 
*Mar 11 – Apr 22, 2018 (เปิด-mp)
(รวมหยุด 15 เม.ย.. แล้ว)
 
*Mar 18 – Apr 29, 2018 (เปิด-p)
(รวมหยุด 15 เม.ย.. แล้ว)
 
*Mar 25 – May 6, 2018 (เปิด)
(รวมหยุด 15 เม.ย.. แล้ว)
ทุกรอบ เรียนฟรี! Toeic (แรงส์)
ตลุยโจทย์ 1 วัน

*รอบที่มี ตัว C จะได้เรียน
ตลุยโจทย์ฟรี 2 วัน

: สอนสด
ทั้งอ.ไทยและต่างชาติ

Asst Prof. Dr. Nottakrit
& A. Mintitra
&  A. Bryan

พร้อมเสริมข้อสอบ
Toeic แนวใหม่
ปี 2018
6.1

(3 สป.จบ
จ&อ.&พฤ.
19.00-21.00 น.
DVD อ.ไทย&สด อ.ฝรั่ง
(ุ6,900 บ.)
 

8-25 ม.ค. ุ61  (เต็ม)

(เรียน จ.8,อ.9, พฤ. 11,จ.15,
อ.16,พฤ.18,จ22,อ.23,พฤ.25 ม.ค.)

รอบนี้ แถมตลุยโจทย์ฟรี 2 วัน
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ)

สด อ.ฝรั่ง & DVD อ.ไทย
ปี 2018
M.5.1

2 สป.จบ
ส.&อา (สด)
10.30-16.30 น.
&จ. (สด)
19.00-21.30 น.
(7,400 บ.)

13-22 ม.ค. 61  (เต็ม)

เรียน ส. 13 , อา. 14 , จ. 15 ม.ค. 
ส. 20 , อา. 21 , จ. 22 ม.ค.

รอบนี้ แถมตลุยโจทย์ฟรี 2 วัน
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ)

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง
ปี 2018
F-5.1

2 สป.จบ
ศ. (DVD)
19.00-21.30 น.
ส.&อา (สด)
10.30-16.30 น.

(6,400 บ.)
19-28 ม.ค. 61 (เหลือ4ที่)

เรียน ศ.19,ส.20, อา 21 ม.ค.
ศ. 26, ส.27, อา 28 ม.ค.
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ))

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง & DVD อ.ไทย
ปี 2018
4.1

5 วันจบ

 
พ.,พฤ,ศ.,ส,อา (สด)
10.00-17.00 น.

(7,400 บ.)
พ.24-อา. 28 ม.ค. 61

เรียนฟรี  ปูแกรมม่า  (Pre-Toeic) 
รอบ ส. 20 - อา. 21 ม.ค.
(10.30-16.30 น.)
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ))

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง
ปี 2018
4.2

5 วันจบ
 
พ.,พฤ,ศ.,ส,อา (สด)
10.00-17.00 น.

(7,400 บ.)
พ.21-อา. 25 ก.พ. 61

เรียนฟรี  ปูแกรมม่า  (Pre-Toeic) 
รอบ จ.19 - อ. 20 ก.พ.
(10.30-16.30 น.)
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ))

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง
10. DVD (15 ชม.) อ. ไทย

สอนในส่วน
(R) Part Grammar
และReading

Private (เรียนส่วนตัว)
เลือกเวลาเรียนได้
1 ท่านแรก(หรือท่านเดียว)
 ค่าลงทะเบียน 7,900 บ.
(หากมีท่านที่ 2 ขึ้นไป
ชำระท่่านละ 2,000 บ.


(ไม่รับรองผล)


เรียนทั้งหมด ุ6 ครั้ง ๆ ละ 2.5 ชม.
(R) เนื่อหาประกอบด้วย
การปูพื้นแกรมม่า เทคนิคการเดาศัพท์
และ การอ่าน พร้อมตลุยโจทย์
ข้อสอบ 101-200ข้อ (Part Reading)
พร้อมวิเคราะห์แนวข้อสอบแบบใหม่

*แถมฟรี ตลุยโจทย์ (Strong)
ครบทุกส่วน 200 ข้อ เพ่ิม1 วัน
(R=Structure&Grammar&Reading
Asst Prof.      
Dr. Nottakrit
(Structure &Grammar
 & Reading)

 
  DVD (9 ชม.) อ. ไทย

สอนในส่วน
(L) Part Listening

Private (เรียนส่วนตัว)
เลือกเวลาเรียนได้
1 ท่านแรก(หรือท่านเดียว)
 ค่าลงทะเบียน 3,900 บ.
(ไม่รับรองผล)

เรียนทั้งหมด 3 ครั้ง ๆ ละ 3 ชม.

(L=Listening)
A. Pirada
(ปูพื้นฐาน Listeing
พร้อมรีวิวข้อสอบในส่วนของการฟัง)

หากมี ท่านที่ 2  ขึ้นไป
ชำระท่านละ 500 บาท
12. DVD (24 ชม.) อ.ไทย

สอนในส่วน
(R) Part Grammar
และReading
(L) Part Listening

Private (เรียนส่วนตัว)
เลือกเวลาเรียนได้
1 ท่านแรก(หรือท่านเดียว)
(L)+(R) ค่าลงทะเบียน
11,400 บ. (รับรองผล)

เรียนทั้งหมด 6 ครั้ง ๆ ละ 2.5 ชม.
(R) เนื่อหาประกอบด้วย
การปูพื้นแกรมม่า,เทคนิคเดาศัพท์
และ Reading พร้อมตลุยโจทย์
ข้อสอบ 101-200ข้อ
(R=Structure&Grammar&Reading

เรียนส่วนของการฟังทั้งหมด
3 ครั้ง ๆ ละ 3 ชม.
(L=Listening)

*แถมฟรี ตลุยโจทย์ (Strong) 
ครบทุกส่วน 200 ข้อ เพ่ิม 2 วัน
Asst Prof.      
Dr. Nottakrit
(Structure &Grammar & Reading)

และ 
A. Pirada
(ปูพื้นฐาน Listeing
พร้อมรีวิวข้อสอบในส่วนของการฟัง)หากมี ท่านที่ 2  ขึ้นไป
ชำระท่านละ 2,000 บาท
13. Private: ส่วนตัว (สอนสด)
เลือกวันเวลาเรียนได้
สอนสดทั้ง
อ.ไทยและต่างชาติ
1 ท่าน @  15 ชม . = 15,500 บาท
1 ท่าน @ 20 ชม. = 19,900 บาท
1 ท่าน @  30 ชม . = 29,000 บาท
1 ท่าน @  40 ชม. = 38,000 บาท
1 ท่าน @  50 ชม.=  46, 500 บาท
1 ท่าน @ 60 ชม.  = 57,000 บาท
หากมีท่านที่ 2 ขึ้นไป
ชำระท่านละ 2,000 บาท

ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> http://bit.ly/LineTBB
Sec Day Date Start – Finish หมายเหตุ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
2017-12.3 S Mon Dec 11,2017 10.00-17.00 น. Listening + Reading
2018-1.1 Sat  Jan 6, 2018 10.30-16.30 น. Listening + Reading
2018-1.2 Sat  Jan 27, 2018 10.00-17.00 น. Listening + Reading
2018-1.3 Sun  Jan 28, 2018 10.30-16.30 น. Listening + Reading
2018-2.1 Sat Feb 17, 2018 10.30-16.30 น. Listening + Reading
2018-2.2 Sat Feb 24, 2018 10.00-17.00 น. Listening + Reading
2018-2.3 Sun  Feb 25, 2018 10.00-17.00 น. Listening + Reading
2018-3 Sun Mar 18, 2018 10.30-16.30 น Listening + Reading
2018-4 Sat Apr 7, 2018 10.30-16.30 น Listening + Reading
2018-5 Sun May 6, 2018 10.30-16.30 น Listening + Reading
 
 


ค่าลงทะเบียนคอร์สตลุยโจทย์ (แรงส์) Strong
เรียน สอนสด DVD
เรียนเป็นกลุ่ม มาก่อน 7 วัน เรียนส่วนตัว
(เลือกเวลาเรียนได้)
เรียนเป็นกลุ่ม เรียนส่วนตัว
(เลือกเวลาเรียนได้)
1 วัน 2,900 บ. 2,800 บ. 5,500  บ.  1,900 บ. 2,790  บ.
2 วัน 5,500 บ. 5,300 บ. 10,900 บ. R  2,700 บ. 4,990 บ.
3 วัน 7,500 บ. R 7,200 บ. R 15,900 บ. R 3,400 บ. 6,990 บ.
4 วัน 9,600 บ.R 9,200 บ. R 19,900 บ.R 4,900 บ. 8,690 บ. R
5 วัน 11,500 บ.R 10,900 บ. R 22,900 บ.R 5,400 บ. 9,890 บ. R
6 วัน 12,600 บ.R 11,500 บ. R 24,900 บ. R 6,900 บ. 10,790 บ. R
 
 

 
 

การรับรองผล

รับรองผล 700 คะแนน