ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

คอร์ส TOEIC (โทอิค) (รัชโยธิน) "Test of English for International Communication"

มีรอบ 1, 2, 3, 6 สัปดาห์ จบ

วัตถุประสงค์

วิชาภาษาอังกฤษ TOEIC สอบเพื่อนำผลคะแนนยื่นเข้าสัมภาษณ์ทำงานในหน่วยงาน สายการบิน โรงแรม การปิโตรเคมี และโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ที่ต้องการผลสอบ TOEIC ในการคัดเลือกบุคคลากรเข้าทำงาน

เนื้อหาที่เรียน

- Listening Test (สอนสดโดยอาจารย์ต่างชาติ ผลพลอยได้จะได้ Speaking)
- Reading Test & Grammar & Structure (สอนสดโดยอาจารย์คนไทย)

รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 30 ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 8-15คน
- อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 6,400,  / 7,400 บาท (รวมค่าเอกสาร)

ตารางเรียน

ติดต่อ 086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ
 
7 ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> 
 
 
Section Day & Time Start – Finish Start – Finish
1. TOEIC
Sat & Sun
(10.30-16.30 น.)  
(3 สัปดาห์จบ)
รวมปูพื้น และตลุยโจทย์


10.30-13.00 น.
(สอนสด อ.ไทย)
(แกรมม่า+ การอ่าน
+เทคนิคการเดาศัพท์)

 14.00-16.30 น. 
(สอนสด อ.ฝรั่ง
สอนการฟัง)

(7,400 บาท)


*Jun 10 – Jun 25, 2017(เต็ม)
 
*Jun 17 – Jul 2, 2017(เต็ม )
 
*Jun 24 – Jul 16, 2017(เหลือ 4 ที่)
(รวมหยุด 8-9 ก.ค. 60แล้ว)
 
(C)*Jul 1 – Jul 23, 2017(เหลือ 7 ที่)
(รวมหยุด 8-9 ก.ค. 60แล้ว)
 
(C)*Jul 15 – Jul 30, 2017(เหลือ12ที่)
 
*Jul 22 – Aug 6, 2017(เปิด)
 
*Jul 29 – Aug 20, 2017(เปิดP)
(รวมหยุด 12-13 ส.ค. 60แล้ว)
 
*Aug 5 – Aug 27, 2017(เปิดMP)
(รวมหยุด 12-13 ส.ค. 60แล้ว)
 
*Aug 19 – Sep 3, 2017(เปิด)
ทุกรอบ เรียนฟรี! Toeic (แรงส์)
ตลุยโจทย์ 1 วัน

*รอบที่มี ตัว C จะได้เรียน
ตลุยโจทย์ฟรี 2 วัน

: สอนสด
ทั้งอ.ไทยและต่างชาติ

Asst Prof. Dr. Nottakrit
& A. Mintitra
&  A. Bryan

พร้อมเสริมข้อสอบ
Toeic แนวใหม่

 
2. TOEIC
Sat (10.30-16.30 น.)
(6สัปดาห์จบ)
รวมปูพื้น และตลุยโจทย์
 
10.30-13.00 น. 
(สอนสด อ.ไทย)
(แกรมม่า+ การอ่าน
+เทคนิคการเดาศัพท์)

 14.00-16.30 น. 
(สอนสด อ.ฝรั่ง
สอนการฟัง)

(7,400 บาท)
 
*Jun 10 – Jul 22, 2017(เต็ม)
(รวมหยุด 8 ก.ค. 60 แล้ว)
 
*Jun 17 – Jul 29 , 2017(เต็ม)
(รวมหยุด 8 ก.ค. 60 แล้ว)
 
*Jun 24 – Aug 5 , 2017(เหลือ 2 ที่)
(รวมหยุด 8 ก.ค. 60 แล้ว) 
 
*Jul 1 – Aug 19, 2017(เหลือ 6 ที่)
(รวมหยุด 8 ก.ค. และ 12 ส.ค.60 แล้ว)
 
*Jul 15 – Aug 26, 2017(เหลือ 9 ที่)
(รวมหยุด 12 ส.ค.60 แล้ว)
 
(C)*Jul 22 – Sep 2, 2017(เหลือ 14 ที่)
(รวมหยุด 12 ส.ค.60 แล้ว)
 
*Jul 29 – Sep 9, 2017(เปิดP)
(รวมหยุด 12 ส.ค.60 แล้ว)
 
*Aug 5 – Sep 16, 2017(เปิดMP)
(รวมหยุด 12 ส.ค.60 แล้ว)
 
*Aug 19 – Sep 23, 2017(เปิด) 
 
ทุกรอบ เรียนฟรี! Toeic (แรงส์)
ตลุยโจทย์ 1 วัน

*รอบที่มี ตัว C จะได้เรียน
ตลุยโจทย์ฟรี 2 วัน

: สอนสด
ทั้งอ.ไทยและต่างชาติ

Asst Prof. Dr. Nottakrit
& A. Mintitra
&  A. Bryan

พร้อมเสริมข้อสอบ
Toeic แนวใหม่
3. TOEIC
Sun(10.30-16.30 น.)
(6สัปดาห์จบ)
รวมปูพื้น และตลุยโจทย์
 
10.30-13.00 น. 
(สอนสด อ.ฝรั่ง
สอนการฟัง)


 14.00-16.30 น. 
(สอนสด อ.ไทย)
(แกรมม่า+ การอ่าน
+เทคนิคการเดาศัพท์)

(7,400 บาท)

*Jun 11 –Jul 23, 2017(เต็ม)
(รวมหยุด 9 ก.ค. 60 แล้ว)
 
*Jun 18 – Jul 30 , 2017(เต็ม)
(รวมหยุด 9 ก.ค. 60 แล้ว)
 
C)*Jun 25 -  Aug 6, 2017 (เหลือ 3 ที่)
(รวมหยุด 9 ก.ค. 60 แล้ว)
 
*Jul 2 -  Aug 20, 2017 (เต็ม)
(รวมหยุด 9 ก.ค.และ13 ส.ค. 60 แล้ว)
 
*Jul 16 – Aug 27, 2017(เต็ม)
(รวมหยุด 13 ส.ค.60 แล้ว)
 
*Jul 23 – Sep 3, 2017 (เปิด)
(รวมหยุด 13 ส.ค.60 แล้ว)
 
*Jul 30 – Sep 10, 2017 (เปิด)
(รวมหยุด 13 ส.ค.60 แล้ว)
 
*Aug 6 – Sep 17, 2017 (เปิด)
(รวมหยุด 13 ส.ค.60 แล้ว)
 
 
ทุกรอบ เรียนฟรี! Toeic (แรงส์)
ตลุยโจทย์ 1 วัน

*รอบที่มี ตัว C จะได้เรียน
ตลุยโจทย์ฟรี 2 วัน

: สอนสด
ทั้งอ.ไทยและต่างชาติ

Asst Prof. Dr. Nottakrit
& A. Mintitra
&  A. Bryan

พร้อมเสริมข้อสอบ
Toeic แนวใหม่
M.5.6 B

(2 ส/ป จบ)
ส.&อา (สด)
10.30-16.30 น.
จ. (DVD)
19.00-21.30 น.

(6,400 บาท)
ส. 24 , อา. 25 , จ. 26 มิ.ย.
ส. 1 , อา. 2 , จ. 3 ก.ค. 

(เต็ม)
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ))

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง & DVD อ.ไทย
F.5.7

(3 ส/ป จบ)
ส.&อา (สด)
10.30-16.30 น.
ศ. (DVD)
19.00-21.30 น.

(6,400 บาท)
ศ. 30 มิ.ย., ส. 1, อา 2 ก.ค.
ศ. 14, ส. 15, อา 16  ก.ค.

(เหลือ 12 ที่)
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ))

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง & DVD อ.ไทย
4.7

(5 วันจบ+
ฟรี 2 วัน)
ศ , ส , อา , จ , อ

10.00-17.00 น.

(7,400 บาท)
ศ. ที่ 7 - อ. ที่ 11 ก.ค. (เหลือ 7 ที่)

เรียนฟรี  ปูแกรมม่า  (Pre-Toeic) 
รอบ พ. 5 - พฤ. 6 ก.ค.
(10.30-16.30 น.)
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ)

สด. อ.ไทย  & สด อ. ฝรั่ง
M.5.7

(3 ส/ป จบ)
ส.&อา (สด)
10.30-16.30 น.
จ. (DVD)
19.00-21.30 น.

(6,400 บาท)
ส. 22 , อา. 23 จ. 24 ก.ค.
ส. 29 , อา. 30 , จ. 31 ก.ค. 
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ))

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง & DVD อ.ไทย
4.8

(5 วันจบ+
ฟรี 2 วัน)
 
ศ , ส , อา , จ , อ

10.00-17.00 น.

(7,400 บาท)
ศ. ที่ 11- อ. ที่ 15 ส.ค. 

เรียนฟรี  ปูแกรมม่า  (Pre-Toeic) 
รอบ พ.9 - พฤ. 10 ส.ค. 
(10.30-16.30 น.)
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ)

สด. อ.ไทย  & สด อ. ฝรั่ง
M.5.8
 
(2 ส/ป จบ )
ส.&อา (สด)
10.30-16.30 น.
จ. (DVD)
19.00-21.30 น.

(6,400 บาท)
ส. 19 , อา. 20 , จ. 21 ส.ค.
ส. 26 , อา. 27 , จ. 28 ส.ค.
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ))

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง & DVD อ.ไทย
F.5.8
 
(2 ส/ป จบ) 
ส.&อา (สด)
10.30-16.30 น.
ศ. (DVD)
19.00-21.30 น.

(6,400 บาท)
จ. 25 , ส. 26 , อา. 27 ส.ค. 
ศ. 1 , ส. 2 , อา. 3 ก.ย.
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ))

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง & DVD อ.ไทย
M.5.9 A

( 2 ส/ป จบ)
ส.&อา (สด)
10.30-16.30 น.
จ. (DVD)
19.00-21.30 น.

(6,400 บาท)
ส. 9 , อา. 10 , จ. 11 ก.ย.
ส. 16 , อา. 17 , จ. 18 ก.ย.
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ))

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง & DVD อ.ไทย
4.9 

(5 วันจบ+
ฟรี 2 วัน)
พ , พฤ , ศ , ส , อา
10.00-17.00 น.

(7,400 บาท)
พ. ที่ 13 - อา. ที่ 17 ก.ย.
เรียนฟรี  ปูแกรมม่า  (Pre-Toeic) 
รอบ จ.11 ,อ.12  ก.ย. 
(10.30-16.30 น.)
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ)

สด. อ.ไทย  & สด อ. ฝรั่ง
M.5.9 B

( 2 ส/ป จบ)
ส.&อา (สด)
10.30-16.30 น.
จ. (DVD)
19.00-21.30 น.

(6,400 บาท)
ส. 30 , ก.ย. อา. 1 ต.ค. , จ. 2 ต.ค.
ส. 7 ต.ค. , อา. 8 ต.ค. , จ. 9 ต.ค.
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ))

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง & DVD อ.ไทย
 
F.5.10
 
(2 ส/ป จบ)
ส.&อา (สด)
10.30-16.30 น.
ศ. (DVD)
19.00-21.30 น.

(6,400 บาท)
ศ. 6 , ส. 7 , อา. 8 ต.ค. 
ศ. 13 , ส. 14 , อา. 15 ต.ค. 
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ))

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง & DVD อ.ไทย
4.10 

(5 วันจบ+
ฟรี 2 วัน) 
พฤ , ศ , ส , อา , จ 
10.00-17.00 น.

(7,400 บาท)
พฤ. ที่ 19 - จ. ที่ 23 ต.ค. 
เรียนฟรี  ปูแกรมม่า  (Pre-Toeic) 
รอบ ส. 14 ,อา.15  ต.ค. 
(10.30-16.30 น.)
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ)

สด. อ.ไทย  & สด อ. ฝรั่ง
M.5.10
 
(2 ส/ป จบ)
ส.&อา (สด)
10.30-16.30 น.
จ. (DVD)
19.00-21.30 น.
ส. 28 , ต.ค. , อา. 29 ต.ค. , จ. 30 ต.ค. 
ส. 4 , อา. 5 , จ. 6 พ.ย.
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ))

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง & DVD อ.ไทย
 
4.11

(5วันจบ+
ฟรี 2 วัน)
พ , พฤ , ศ , ส , อา
10.00-17.00 น.

(7,400 บาท)
พ.ที่ 22  -  อา. ที่ 26 พ.ย. 
เรียนฟรี  ปูแกรมม่า  (Pre-Toeic) 
รอบ ส. 18 - อา. 19 พ.ย. 
(10.30-16.30 น.)
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ)

สด. อ.ไทย  & สด อ. ฝรั่ง
M.5.11
 
(2 ส/ป จบ)
ส.&อา (สด)
10.30-16.30 น.
จ. (DVD)
19.00-21.30 น.
ส. 18 , อา. 19 , จ. 20 พ.ย. 
ส. 25 , อา. 26 , จ. 27 พ.ย. 
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ))

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง & DVD อ.ไทย
 
F.5.11
 
(2 ส/ป จบ)
ส.&อา (สด)
10.30-16.30 น.
ศ. (DVD)
19.00-21.30 น.

(6,400 บาท)
ศ. 24 , ส. 25 , อา. 26 พ.ย. 
ศ. 1 ธ.ค. , ส. 2 , อา. 3 ธ.ค. 
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ))

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง & DVD อ.ไทย
 
4.12

(5 วันจบ+
ฟรี 2 วัน)
จ , อ , ส , อา , จ 
10.00-17.00 น.

(7,400 บาท)
จ. 4 , อ. 5 , ส. 9 , อา. 10, จ. 11 ธ.ค. 
เรียนฟรี  ปูแกรมม่า  (Pre-Toeic) 
รอบ ส. 2 - อา. 3 ธ.ค.
(10.30-16.30 น.)
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ)

สด. อ.ไทย  & สด อ. ฝรั่ง
M.5.12
 
(2 ส/ป จบ)
ส.&อา (สด)
10.30-16.30 น.
จ. (DVD)
19.00-21.30 น.
ส. 16 , อา. 17 , จ. 18 ธ.ค. 
ส. 23 , อา. 24 , จ. 25 ธ.ค.
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ))

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง & DVD อ.ไทย
 
10. DVD (20 ชม.) อ. ไทย

สอนในส่วน
(R) Part Grammar
และReading

Private (เรียนส่วนตัว)
เลือกเวลาเรียนได้
1 ท่านแรก(หรือท่านเดียว)
 ค่าลงทะเบียน 8,900 บ.
(ไม่รับรองผล)

เรียนทั้งหมด 8 ครั้ง ๆ ละ 2.5 ชม.
(R) เนื่อหาประกอบด้วย
การปูพื้นแกรมม่า
และ Reading
พร้อมตลุยโจทย์
ข้อสอบ 101-200ข้อ

*แถมฟรี ตลุยโจทย์ (Strong)
ครบทุกส่วน 200 ข้อ เพ่ิม1 วัน
(R=Structure&Grammar&Reading
Asst Prof.      
Dr. Nottakrit
(Structure &Grammar
 & Reading)

หากมี ท่านที่ 2  ขึ้นไป
ชำระท่านละ 2,000 บาท
11. DVD (9 ชม.) อ. ไทย

สอนในส่วน
(L) Part Listening

Private (เรียนส่วนตัว)
เลือกเวลาเรียนได้
1 ท่านแรก(หรือท่านเดียว)
 ค่าลงทะเบียน 3,900 บ.
(ไม่รับรองผล)

เรียนทั้งหมด 3 ครั้ง ๆ ละ 3 ชม.

(L=Listening)
A. Pirada
(ปูพื้นฐาน Listeing
พร้อมรีวิวข้อสอบในส่วนของการฟัง)

หากมี ท่านที่ 2  ขึ้นไป
ชำระท่านละ 500 บาท
12. DVD (29 ชม.) อ.ไทย

สอนในส่วน
(R) Part Grammar
และReading
(L) Part Listening

Private (เรียนส่วนตัว)
เลือกเวลาเรียนได้
1 ท่านแรก(หรือท่านเดียว)
(L)+(R) ค่าลงทะเบียน
12,400 บ. (รับรองผล)

เรียนทั้งหมด 8 ครั้ง ๆ ละ 2.5 ชม.
(R) เนื่อหาประกอบด้วย
การปูพื้นแกรมม่า
และ Reading พร้อมตลุยโจทย์
ข้อสอบ 101-200ข้อ
(R=Structure&Grammar&Reading

เรียนส่วนของการฟังทั้งหมด
3 ครั้ง ๆ ละ 3 ชม.
(L=Listening)

*แถมฟรี ตลุยโจทย์ (Strong) 
ครบทุกส่วน 200 ข้อ เพ่ิม 2 วัน
Asst Prof.      
Dr. Nottakrit
(Structure &Grammar & Reading)

และ 
A. Pirada
(ปูพื้นฐาน Listeing
พร้อมรีวิวข้อสอบในส่วนของการฟัง)หากมี ท่านที่ 2  ขึ้นไป
ชำระท่านละ 2,000 บาท
13. Private: ส่วนตัว (สอนสด)
เลือกวันเวลาเรียนได้
สอนสดทั้ง
อ.ไทยและต่างชาติ
1 ท่าน @  15 ชม . = 15,500 บาท
1 ท่าน @ 20 ชม. = 19,900 บาท
1 ท่าน @  30 ชม . = 29,000 บาท
1 ท่าน @  40 ชม. = 38,000 บาท
1 ท่าน @  50 ชม.=  46, 500 บาท
1 ท่าน @ 60 ชม.  = 57,000 บาท
หากมีท่านที่ 2 ขึ้นไป
ชำระท่านละ 2,000 บาท

ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> http://bit.ly/LineTBB

Sec Day Date Start – Finish หมายเหตุ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
2017-6.1 Sat Jun 3, 2017 10.00-17.00 น. Listening + Reading
2017-6.2 Sun Jun 4, 2017 10.00-17.00 น. Listening + Reading
2017-6.3 Sat Jun 10, 2017 14.00-16.30 น. Listening
2017-6.4 Sat Jun 17, 2017 10.30-13.00 น. Reading (P.1)
2017-6.5 Sat Jun 17, 2017 14.00-16.30 น. Reading
2017-7.1 Sun Jul 2, 2017 10.30-13.00 น. Listening
2017-7.2 Mon Jul 10, 2017 10.00-17.00 น. Listening + Reading
2017-7.3 Tue Jul 11, 2017 10.00-17.00 น. Listening + Reading
2017-7.4 Sun Jul 16, 2017 10.30-13.00 น. Reading (P2)
2017-7.5 Sun Jul 16, 2017 14.00-16.30 น. Reading
2017-7.6 Sat Jul 29, 2017 14.00-16.30 น. Listening
2017-8.1 Sat Aug 5, 2017 10.30-13.00 น. Reading (P.2)
2017-8.2 Sat Aug 5, 2017 14.00-16.30 น. Reading
2017-8.3 Mon Aug 14, 2017 10.00-17.00 น. Listening + Reading
2017-8.4 Tue Aug 15, 2017 10.00-17.00 น. Listening + Reading
2017-8.5 Sun Aug 27, 2017 10.30-13.00 น. Listening
2017-9.1 Sun Sep 3, 2017 10.30-13.00 น. Reading
2017-9.2 Sun Sep 3, 2017 14.00-16.30 น. Reading (P.1)
2017-9.3 Sat Sep 16, 2017 10.00-17.00 น. Listening + Reading
2017-9.4 Sat Sep 16, 2017 14.00-16.30 น. Listening
2017-9.5 Sun Sep 17, 2017 10.00-17.00 น. Listening + Reading
 


ค่าลงทะเบียนคอร์สตลุยโจทย์ (แรงส์) Strong
เรียน สอนสด DVD
เรียนเป็นกลุ่ม มาก่อน 7 วัน เรียนส่วนตัว
(เลือกเวลาเรียนได้)
เรียนเป็นกลุ่ม เรียนส่วนตัว
(เลือกเวลาเรียนได้)
1 วัน 2,900 บ. 2,800 บ. 5,500  บ.  1,900 บ. 2,790  บ.
2 วัน 5,500 บ. 5,300 บ. 10,900 บ. R  2,700 บ. 4,990 บ.
3 วัน 7,500 บ. R 7,200 บ. R 15,900 บ. R 3,400 บ. 6,990 บ.
4 วัน 9,600 บ.R 9,200 บ. R 19,900 บ.R 4,900 บ. 8,690 บ. R
5 วัน 11,500 บ.R 10,900 บ. R 22,900 บ.R 5,400 บ. 9,890 บ. R
6 วัน 12,600 บ.R 11,500 บ. R 24,900 บ. R 6,900 บ. 10,790 บ. R
 
 

 
 การรับรองผล

รับรองผล 700 คะแนน