ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

คอร์ส TOEIC (โทอิค) (รัชโยธิน) "Test of English for International Communication"

คอร์สเดียวเปรี้ยง ครบ จบทั้งปูพื้น และตลุยโจทย์  รับรอง 700 up

วัตถุประสงค์

วิชาภาษาอังกฤษ TOEIC สอบเพื่อนำผลคะแนนยื่นเข้าสัมภาษณ์ทำงานในหน่วยงาน สายการบิน โรงแรม การปิโตรเคมี และโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ที่ต้องการผลสอบ TOEIC ในการคัดเลือกบุคคลากรเข้าทำงาน

เนื้อหาที่เรียน

- Listening Test (สอนสดโดยอาจารย์ต่างชาติ ผลพลอยได้จะได้ Speaking)
- Reading Test & Grammar & Structure
(ปูพื้นแกรมม่า การอ่าน พร้อมเทคนิคการเดาศัพท์ สอนสดโดยอาจารย์คนไทย)

รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 30 ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 8-15คน
- อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 6,400,  / 7,400 บาท (รวมค่าเอกสาร)

ตารางเรียน

toeic715thebrightbrain
 
ติดต่อ 086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ
 
ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> 

โปรโมชั่น Hot ..
รับโปร Cash back  
เงินคืน 18%  เมื่อสมัครก่อนวันเริ่มเรียน  อย่างน้อย 18 วัน
หรือดูโปรอื่น ที่ http://www.thebrightbrain.com/promotion.php

Section Day & Time Start – Finish Start – Finish
1. TOEIC
Sat & Sun
(10.30-16.30 น.)  
(3 สัปดาห์จบ)
รวมปูพื้น และตลุยโจทย์


10.30-13.00 น.
(สอนสด อ.ไทย)
(แกรมม่า+ การอ่าน
+เทคนิคการเดาศัพท์)

 14.00-16.30 น. 
(สอนสด อ.ฝรั่ง
สอนการฟัง)

(7,400 บาท)

 รับโปร Cash back 
เงินคืน 18% 
เมื่อสมัครก่อนวันเริ่มเรียน
อย่างน้อย 18 วัน
 

(C)Mar 23-Apr21,2019 (เต็ม)
(รวมหยุด 6-14 เม.ย.แล้ว)

(C)Mar 30-Apr 28,2019 (เต็ม-p)
(รวมหยุด 6-14 เม.ย.แล้ว)

Apr 6-28,2019 (ไม่เปิด)
Apr 14-May 5,2019(ไม่เปิด)

Apr 20-May 12,2019 (เปิด)
(รวมหยุด 4-5 พ.ค.แล้ว)

(C)Apr 27-May 26,2019 (เปิด)
(รวมหยุด 4-5, 18-19 พ.ค. แล้ว)

May 4-19, 2019 (ไม่เปิด)

(C)May 11-Jun 2, 2019 (เปิด)
(รวมหยุด 18-19 พ.ค. แล้ว)

May 18- Jun 9, 2019 (ไม่เปิด)

May 25-Jun 9, 2019 (เปิด)

(C)Jun 1-16, 2019 (เปิด)

(C)Jun 8 - 23, 2019 (เปิด)

Jun 15 - 30, 2019 (เปิด)

Jun 22-Jul 7, 2019 (เปิด)
ทุกรอบ เรียนฟรี! Toeic (แรงส์)
ตลุยโจทย์ 1 วัน

*รอบที่มี ตัว C จะได้เรียน
ตลุยโจทย์ฟรี 2 วัน

: สอนสด
ทั้งอ.ไทยและต่างชาติ

Asst Prof. Dr. Nottakrit
& A. Mintitra
&  A. Bryan

พร้อมเสริมข้อสอบ
Toeic แนวใหม่

 
2. TOEIC
Sat (10.30-16.30 น.)
(6สัปดาห์จบ)
รวมปูพื้น และตลุยโจทย์
 
10.30-13.00 น. 
(สอนสด อ.ไทย)
(แกรมม่า+ การอ่าน
+เทคนิคการเดาศัพท์)

 14.00-16.30 น. 
(สอนสด อ.ฝรั่ง
สอนการฟัง)

(7,400 บาท) 

 รับโปร Cash back 
เงินคืน 18% 
เมื่อสมัครก่อนวันเริ่มเรียน
อย่างน้อย 18 วัน

(C)Mar 23-May 25,2019 (เต็ม-p)
(รวมหยุด 6-14 เม.ย , 4, 18 พ.ค. แล้ว)

(C)Mar30-Jun 1,2019 (เปิด-Private)
(รวมหยุด 6-14 เม.ย.และ 4, 18 พ.ค. แล้ว)

Apr 6-Jun 1, 2019 (ไม่เปิด)
 Apr 13-Jun 8, 2019 (ไม่เปิด)

Apr20-Jun8,2019 (เปิด)
(รวมหยุด 4, 18 พ.ค. แล้ว)

Apr27-Jun 15,2019 (เปิด)
(รวมหยุด 4, 18 พ.ค. แล้ว)

May 4-Jun 8, 2019 (ไม่เปิด)

May 11-Jun 22, 2019 (เปิด)
(รวมหยุด 18 พ.ค. แล้ว)

May 18-Jun 22 (ไม่เปิด)

(C)May 25-Jun 29, 2019 (เปิด)

(C)Jun 1-Jul 6, 2019 (เปิด)

(C)Jun 8-Jul 20, 2019 (เปิด)
(รวมหยุด 13 ก.ค. แล้ว)

Jun 15-Aug 3, 2019 (เปิด)
(รวมหยุด 13 ก.ค. + 27 ก.ค. แล้ว)

Jun 22-Aug 17, 2019 (เปิด)
(รวมหยุด 13 ก.ค.+27 ก.ค.+10 ส.ค. แล้ว)

 
ทุกรอบ เรียนฟรี! Toeic (แรงส์)
ตลุยโจทย์ 1 วัน

*รอบที่มี ตัว C จะได้เรียน
ตลุยโจทย์ฟรี 2 วัน

: สอนสด
ทั้งอ.ไทยและต่างชาติ

Asst Prof. Dr. Nottakrit
& A. Mintitra
&  A. Bryan

พร้อมเสริมข้อสอบ
Toeic แนวใหม่
3. TOEIC
Sun(10.30-16.30 น.)
(6สัปดาห์จบ)
รวมปูพื้น และตลุยโจทย์
 
10.30-13.00 น. 
(สอนสด อ.ฝรั่ง
สอนการฟัง)


 14.00-16.30 น. 
(สอนสด อ.ไทย)
(แกรมม่า+ การอ่าน
+เทคนิคการเดาศัพท์)

(7,400 บาท)

 รับโปร Cash back 
เงินคืน 18% (1,332 บ.)
เมื่อสมัครก่อนวันเริ่มเรียน
อย่างน้อย 18 วัน
Mar 10-Apr 28 ,2019 (เต็ม)

Mar 17-May 12,2019 (ไม่เปิด)
(รวมหยุด 6-14 เม.ย., 5 พ.ค.แล้ว)

Mar 24-May26, 2019 (ไม่เปิด)
(รวมหยุด 6-14 เม.ย., 5+19 พ.ค.แล้ว)

Mar 31-Jun 2, 2019 (เต็ม-P)
(รวมหยุด 6-14 เม.ย., 5+19 พ.ค.แล้ว)

Apr 7-Jun 2, 2019 (ไม่เปิด)
Apr 14-Jun 9, 2019 (ไม่เปิด)

 (C) Apr 21-Jun 9 ,2019 (เปิด)

(รวมหยุด  5+19 พ.ค.แล้ว)

(C) Apr 28-Jun 16, 2019 (เปิด)
(รวมหยุด 5+19 พ.ค.แล้ว)

May 5-Jun 16, 2019 (ไม่เปิด)

(C)May 12-Jun 23, 2019 (เปิด)
(รวมหยุด 19 พ.ค. แล้ว)

May 19-Jun 23 (ไม่เปิด)

May 26-Jun 30, 2019 (เปิด)

Jun 2-Jul 7, 2019 (เปิด)

Jun 9-Jul 21, 2019 (เปิด)
(รวมหยุด 14 ก.ค. แล้ว)

(C)Jun 16-Aug 4, 2019 (เปิด)
(รวมหยุด 14 ก.ค. + 28 ก.ค. แล้ว)

(C)Jun 23-Aug 18, 2019 (เปิด)
(รวมหยุด 14 ก.ค.+28 ก.ค.+11 ส.ค. แล้ว)

 

ทุกรอบ เรียนฟรี! Toeic (แรงส์)
ตลุยโจทย์ 1 วัน

*รอบที่มี ตัว C จะได้เรียน
ตลุยโจทย์ฟรี 2 วัน

: สอนสด
ทั้งอ.ไทยและต่างชาติ

Asst Prof. Dr. Nottakrit
& A. Mintitra
&  A. Bryan

พร้อมเสริมข้อสอบ
Toeic แนวใหม่
2019
-5.1

2 สป.จบ
ศ. (DVD)
19.00-21.30 น.
&ส.&อา (สด)
10.30-16.30 น.

(6,400 บ.)

รอบนี้ รับโปร Cash back 
เงินคืน 18%  
เมื่อสมัครก่อน 15 ม.ค.
1 ก.พ. - 10 ก.พ. 61 (เต็ม)

เรียน ศ. 1 +ส. 2+ อา. 3 ก.พ.
ศ. 8 +ส. 9 + อา 10 ก.พ.


พร้อมเสริมข้อสอบ
Toeic แนวใหม่
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ)

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง & DVD อ.ไทย
2019
4.2


5 วันจบ
ส,อา,จ,อ,พ (สด)
10.00-17.00 น.

(7,400 บ.)

รอบนี้ รับโปร Cash back 
เงินคืน 18% (1,332 บ.)
เมื่อสมัครก่อน 5 ก.พ.
ส.  23 ก.พ. - พ. 27 ก.พ. (เต็ม)

(ส.-อา. เรียน 10.30-16.30 น.)
+จ.-พ. เรียน 10.00-17.00 น.)

เรียนฟรี  ตลุยโจทย์ (แรงส์) 1 วัน 

พร้อมเสริมข้อสอบ
Toeic แนวใหม่
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ)

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง
2019
-5.1

2 สป.จบ
ศ. (DVD)
19.00-21.30 น.
&ส.&อา (สด)
10.30-16.30 น.

(6,400 บ.)

รอบนี้ รับโปร Cash back 
เงินคืน 18% 
เมื่อสมัครก่อน 12 ก.พ.
1 มี.ค. - 10 มี.ค. 61 (เต็ม)

เรียน ศ. 1 +ส. 2+ อา. 3 มี.ค.
ศ. 8 +ส. 9 + อา 10 มี.ค.


พร้อมเสริมข้อสอบ
Toeic แนวใหม่
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ)

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง & DVD อ.ไทย
2019
4.3


5 วันจบ
ส,อา,จ,อ,พ (สด)
10.00-17.00 น.

(7,400 บ.)

รอบนี้ รับโปร Cash back 
เงินคืน 18% (1,332 บ.)
เมื่อสมัครก่อน 26 ก.พ.
16 มี.ค.- 20 มี.ค. (ไม่เปิด)

(ส.-อา. เรียน 10.30-16.30 น.)
+จ.-พ. เรียน 10.00-17.00 น.)

เรียนฟรี  ตลุยโจทย์ (แรงส์) 1 วัน 

พร้อมเสริมข้อสอบ
Toeic แนวใหม่
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ)

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง
A-4.4D

5 วันจบ
ส,อา (สด) &
จ,อ,พ (DVD)
10.30-16.30 น.

(5,800 บ.)

รอบนี้ รับโปร Cash back 
เงินคืน 18% (1,044 บ.)
เมื่อสมัครก่อน 31 มี.ค.
ส. 20 - พ. 24 เม.ย. (เปิด)

ส.& อา. (สด)+ จ.-พ. (DVD)
เรียน 10.30-16.30 น.


ไม่รับรองผล 

พร้อมเสริมข้อสอบ
Toeic แนวใหม่
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ)

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง & DVD ไทย
B-5.4

2 สป.จบ
ศ. (DVD)
19.00-21.30 น.
&ส.&อา (สด)
10.30-16.30 น.

(6,400 บ.)

รอบนี้ รับโปร Cash back 
เงินคืน 18% 
เมื่อสมัครก่อน 7 เม.ย.
26 เม.ย.- 12 พ.ค. (เปิด)

เรียน ศ. 26 +ส. 27+ อา. 28 เม.ย.
ศ. 10 +ส. 11 + อา 12 พ.ค.


พร้อมเสริมข้อสอบ
Toeic แนวใหม่
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ)

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง & DVD อ.ไทย
C-4.5D

5 วันจบ
ส,อา (สด) &
จ,อ,พ (DVD)
10.30-16.30 น.

(5,800 บ.)

รอบนี้ รับโปร Cash back 
เงินคืน 18% (1,044 บ.)
เมื่อสมัครก่อน 5 พ.ค.
ส. 25 พ.ค.- พ. 29 พ.ค. 62 (เปิด)

ส.& อา. (สด)+ จ.-พ. (DVD)
เรียน 10.30-16.30 น.


ไม่รับรองผล 

พร้อมเสริมข้อสอบ
Toeic แนวใหม่
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ)

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง & DVD ไทย
D-5.5

2 สป.จบ
ศ. (DVD)
19.00-21.30 น.
&ส.&อา (สด)
10.30-16.30 น.

(6,400 บ.)

รอบนี้ รับโปร Cash back 
เงินคืน 18% 
เมื่อสมัครก่อน 12 พ.ค.
31 พ.ค. - 9 มิ.ย. (เปิด)

เรียน ศ. 31 พ.ค. +ส. 1+ อา. 2 มิ.ย.
ศ. 7 +ส. 8 + อา 9 มิ.ย.


พร้อมเสริมข้อสอบ
Toeic แนวใหม่
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ)

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง & DVD อ.ไทย
E-4.6D

5 วันจบ
ส,อา (สด) &
จ,อ,พ (DVD)
10.30-16.30 น.

(5,800 บ.)

รอบนี้ รับโปร Cash back 
เงินคืน 18% (1,044 บ.)
เมื่อสมัครก่อน 26 พ.ค.
ส. 15 มิ.ย.- พ 19 มิ.ย. (เปิด)

ส.& อา. (สด)+ จ.-พ. (DVD)
เรียน 10.30-16.30 น.


ไม่รับรองผล 

พร้อมเสริมข้อสอบ
Toeic แนวใหม่
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ)

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง & DVD ไทย
F-5.6

2 สป.จบ
ศ. (DVD)
19.00-21.30 น.
&ส.&อา (สด)
10.30-16.30 น.

(6,400 บ.)

รอบนี้ รับโปร Cash back 
เงินคืน 18% 
เมื่อสมัครก่อน 2 มิ.ย.
21-30 มิ.ย. 62 (เปิด)

เรียน ศ. 21 +ส. 22+ อา. 23  มิ.ย.
ศ. 28 +ส. 29 + อา 30 มิ.ย.


พร้อมเสริมข้อสอบ
Toeic แนวใหม่
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ)

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง & DVD อ.ไทย
G-4.7L

5 วันจบ
ส,อา,จ,อ,พ (สด)
10.00-17.00 น.

(7,400 บ.)

รอบนี้ รับโปร Cash back 
เงินคืน 18% (1,332 บ.)
เมื่อสมัครก่อน 16 มิ.ย.
6-10 ก.ค. ุ62 (เปิด)

(ส.-อา. เรียน 10.30-16.30 น.)
+จ.-พ. เรียน 10.00-17.00 น.)

เรียนฟรี  ตลุยโจทย์ (แรงส์) 1 วัน 

พร้อมเสริมข้อสอบ
Toeic แนวใหม่
ปูพื้นแกรมม่า & Reading
& ปูพื้น Listening
& ตลุยโจทย์ Strong
(ครบทุกส่วน 200 ข้อ)

สด อ.ไทย & สด อ.ฝรั่ง
10. DVD (15 ชม.) อ. ไทย

สอนในส่วน
(R) Part Grammar
และReading

Private (เรียนส่วนตัว)
เลือกเวลาเรียนได้
1 ท่านแรก(หรือท่านเดียว)
 ค่าลงทะเบียน 7,900 บ.
(หากมีท่านที่ 2 ขึ้นไป
ชำระท่่านละ 2,000 บ.


(ไม่รับรองผล)


เรียนทั้งหมด ุ6 ครั้ง ๆ ละ 2.5 ชม.
(R) เนื่อหาประกอบด้วย
การปูพื้นแกรมม่า เทคนิคการเดาศัพท์
และ การอ่าน พร้อมตลุยโจทย์
ข้อสอบ 101-200ข้อ (Part Reading)
พร้อมวิเคราะห์แนวข้อสอบแบบใหม่

*แถมฟรี ตลุยโจทย์ (Strong)
ครบทุกส่วน 200 ข้อ เพ่ิม1 วัน
(R=Structure&Grammar&Reading
Asst Prof.      
Dr. Nottakrit
(Structure &Grammar
 & Reading)

 
  DVD (9 ชม.) อ. ไทย

สอนในส่วน
(L) Part Listening

Private (เรียนส่วนตัว)
เลือกเวลาเรียนได้
1 ท่านแรก(หรือท่านเดียว)
 ค่าลงทะเบียน 3,900 บ.
(ไม่รับรองผล)

เรียนทั้งหมด 3 ครั้ง ๆ ละ 3 ชม.

(L=Listening)
A. Pirada
(ปูพื้นฐาน Listeing
พร้อมรีวิวข้อสอบในส่วนของการฟัง)

หากมี ท่านที่ 2  ขึ้นไป
ชำระท่านละ 500 บาท
12. DVD (24 ชม.) อ.ไทย

สอนในส่วน
(R) Part Grammar
และReading
(L) Part Listening

Private (เรียนส่วนตัว)
เลือกเวลาเรียนได้
1 ท่านแรก(หรือท่านเดียว)
(L)+(R) ค่าลงทะเบียน
11,400 บ. (รับรองผล)

เรียนทั้งหมด 6 ครั้ง ๆ ละ 2.5 ชม.
(R) เนื่อหาประกอบด้วย
การปูพื้นแกรมม่า,เทคนิคเดาศัพท์
และ Reading พร้อมตลุยโจทย์
ข้อสอบ 101-200ข้อ
(R=Structure&Grammar&Reading

เรียนส่วนของการฟังทั้งหมด
3 ครั้ง ๆ ละ 3 ชม.
(L=Listening)

*แถมฟรี ตลุยโจทย์ (Strong) 
ครบทุกส่วน 200 ข้อ เพ่ิม 2 วัน
Asst Prof.      
Dr. Nottakrit
(Structure &Grammar & Reading)

และ 
A. Pirada
(ปูพื้นฐาน Listeing
พร้อมรีวิวข้อสอบในส่วนของการฟัง)หากมี ท่านที่ 2  ขึ้นไป
ชำระท่านละ 2,000 บาท
13. Private: ส่วนตัว (สอนสด)
เลือกวันเวลาเรียนได้
สอนสดทั้ง
อ.ไทยและต่างชาติ
1 ท่าน @  15 ชม . = 15,500 บาท
1 ท่าน @ 20 ชม. = 19,900 บาท
1 ท่าน @  30 ชม . = 29,000 บาท
1 ท่าน @  40 ชม. = 38,000 บาท
1 ท่าน @  50 ชม.=  46, 500 บาท
1 ท่าน @ 60 ชม.  = 54,000 บาท
หากมีท่านที่ 2 ขึ้นไป
ชำระท่านละ 2,000 บาท
คอร์ส TOEIC ตลุยโจทย์ (แรงส์) คอร์สนี้จะเป็นการตลุยโจทย์ขั้นเทพ  โดยเนื้อหาที่เรียนจะเป็นการทำข้อสอบเสมือนจริง 200 ข้อ
(ทั้ง Part Reading  และ Listening ) พร้อมการวิเคราะห์เจาะลึกข้อสอบ ขั้นเทพ
 สุด สุด 

ติดต่อ 086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ
 
ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> https://line.me/R/ti/p/@thebrightbrain
Sec Day Date Start – Finish หมายเหตุ 
2018-12 Sat Dec 15 2018 10.30-17.00 น Listening + Reading
2019-1 Sun Jan 20, 2019 10.30-17.00 น. Listening + Reading
2019-2 Sat Feb 9, 2019 10.30-17.00 น. Listening + Reading
2019-3(A) Sun Mar 10, 2019 10.30-17.00 น. Listening + Reading
2019-3(B) Sat Mar 30, 2019 10.30-17.00 น. Listening + Reading
2019-5 Sun May 12, 2019 10.30-17.00 น. Listening + Reading
2019-6(A) Sat Jun 8, 2019 10.30-17.00 น. Listening + Reading
2019-6(B) Sun Jun 30, 2019 10.30-17.00 น. Listening + Reading
2019-8 Sat Aug 3, 2019 10.30-17.00 น. Listening + Reading
         
 
 


ค่าลงทะเบียนคอร์สตลุยโจทย์ (แรงส์) Strong 
เรียน สอนสด DVD
เรียนเป็นกลุ่ม มาก่อน 7 วัน เรียนส่วนตัว
(เลือกเวลาเรียนได้)
เรียนเป็นกลุ่ม เรียนส่วนตัว
(เลือกเวลาเรียนได้)
1 วัน 2,900 บ. 2,800 บ. 5,500  บ.  1,900 บ. 2,790  บ.
2 วัน 5,500 บ. 5,300 บ. 10,900 บ. heart 2,700 บ. 4,990 บ.
3 วัน 7,500 บ. heart 7,200 บ. heart 15,900 บ. heart 3,400 บ. 6,990 บ.
4 วัน 9,600 บ.heart 9,200 บ. heart 19,900 บ.heart 4,900 บ. 8,690 บ. heart
5 วัน 11,500 บ.heart 10,900 บ. heart 22,900 บ.heart 5,400 บ. 9,890 บ. heart
6 วัน 12,600 บ.heart 11,500 บ. heart 24,900 บ. heart 6,900 บ. 10,790 บ. heart
หมายเหตุ  1. เครื่องหมาย heart  คือรับรองผล 700  UP
              2. การเรียน 1 วัน คือ 6 ชม. 
 
 

 
 

การรับรองผล

รับรองผล 700 คะแนน