ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

NIDA TEAP & FLEX MBA(เฉพาะภาษาอังกฤษ) ปูพื้น พร้อมตลุยแนวข้อสอบจริง

รับรอง 550 up สอบไม่ผ่าน  เรียนฟรี***

วัตถุประสงค์

วิชาภาษาอังกฤษ (English) เพื่อเตรียมสอบปริญญาโท  และปริญญาเอก (ภายในประเทศ) ทุกมหาวิทยาลัย (ทุกคณะ / สาขา) เพื่อดำเนินการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาของนิสิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โท เอก โดยใช้การสอบ NIDA TEAP

เนื้อหาที่เรียน

ปูพื้น & ตลุยโจทย์ ครอบคลุมทุกส่วนของข้อสอบ
-Grammar
- Structure

- Vocabulary (นักศึกษาจะได้เทคนิคการเดาศัพท์)
     **Cloze Test ---.
- Reading Comprehension รายละเอียดหลักสูตร

จำนวน 19 ชม.
จำนวนผู้เรียน 8-12 ท่าน

ตารางเรียน

ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> 


Tel. 099-465-3936, 086-786-4394   Line @thebrightbrain 

 


ดูตัวอย่างข้อสอบ NIDA TEAP 5/61 (24 ก.พ.61) ล่าสุด
  
By and large,  studies of socialization have focused less on the  acquisition of particular skills (although  these are often mentioned)
and more acquisition of cultural norms, values and beliefs, and rules for interacting with others . The central concern has been with 
(6)________ ­­­­­­infants  and  children are taught to..............
 
6.       1. that                                        3. when
          2. what                                      4. how 


  ตารางติว NIDA TEAP & FLEX MBA
  รับรองผล 550 สอบไม่ผ่าน เรียนฟรี***

รอบ  TEAP-5A  , Teap-5Ev เพื่อสอบ NIDA-TEAP รอบ 7 /62 เป็นต้นไป 

ทันสอบรอบ 7/62 สอบ 27 เม.ย. 62, รอบ 8/62 สอบ 11 พ.ค. 62,

ลงทะเบียน ก่อน 3 มี.ค. 62 ลด 1,000 บ. เหลือเพียง 5,400 บ.
ลงทะเบียน 4-10 มี.ค. 62. ลด 500 บ. เหลือเพียง 5,900 บ.
หลัง 10 มี.ค. 62. ค่าลงทะเบียน 6,400 บาท (ราคาปกติ) (งดร่วมกับโปรอื่น
Sec วันเรียน วัน-เวลาเรียน เพื่อสอบ NIDA-TEAP 
รอบ 7-รอบ 8 ปี 62
TEAP-5A

 
ส & อา.
10.30-17.30 น.
16-24 มี.ค.62
ปูพื้น  10.30-16.30 น. (DVD) 
 ส. 16 + อา. 17 มี.ค. 62
ตลุยโจทย์  13.00-17.30 น. (สด) 
ส. 23 + อา. 24 มี.ค. 62
TEAP-5Ev อ.-พฤ.
19.00-21.30 น.
ส & อา.
13.00-17.30 น.
 
ปูพื้น  อ.-พฤ. 19.00-21.30 น. (DVD) 
 อ.19+พ.20+พฤ.21+ศ. 22 มี.ค.62
ตลุยโจทย์  13.00-17.30 น. (สด) 
ส. 23 + อา. 24 มี.ค. 62
รอบ  TEAP-6A , TEAP-6EV เพื่อสอบ NIDA-TEAP รอบ 9 /62 เป็นต้นไป 

ทันสอบรอบ 9/62 สอบ 15 มิ.ย. 62, รอบ 10/62 สอบ 20 ก.ค. 62,
รอบ 11/62 สอบ 17 ส.ค.62

ลงทะเบียน ก่อน 12 พ.ค. 62 ลด 1,000 บ. เหลือเพียง 5,400 บ.
ลงทะเบียน 13-19 พ.ค.62. ลด 500 บ. เหลือเพียง 5,900 บ.
หลัง 26 พ.ค. 62 ค่าลงทะเบียน 6,400 บาท (ราคาปกติ) (งดร่วมกับโปรอื่น
Sec วันเรียน วัน-เวลาเรียน เพื่อสอบ NIDA-TEAP 
รอบ 9-รอบ 11 ปี 62
TEAP-6N ส & อา.
10.30-17.30 น.
(1 - 9 มิ.ย. 62
ปูพื้น  10.30-16.30 น. (DVD) 
 ส. 1 + อา. 2 มิ.ย. 62
ตลุยโจทย์  13.00-17.30 น. (สด) 
ส. 8 + อา. 9 มิ.ย. 62
TEAP-6Ev อ.-พฤ.
19.00-21.30 น.
ส & อา.
13.00-17.30 น.
ปูพื้น  อ.-พฤ. 19.00-21.30 น. (DVD) 
 อ.4+พ.5+พฤ.6+ศ. 7 มิ.ย.62
ตลุยโจทย์  13.00-17.30 น. (สด) 
ส. 8 + อา. 9 มิ.ย. 62
Private เรียนส่วนตัว
สอนสด

สามารถเลือกวัน-เวลาเรียนได้

20 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 18,900 บ.
30 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 26,900 บ.
40 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 33,900 บ.

(ท่านที่ 2 เป็นต้นไปชำระท่านละ 2,000 บ.)
Private สามารถ
เลือกวัน-เวลาเรียนได้

เรียนส่วนตัว

(DVD)
เรียนที่สถาบัน
เนื้อหาใน DVD จะประกอบด้วย
ปูพื้นฐาน Grammar + Structure
+ตลุยโจทย์แนวข้อสอบทุกมหาลัย
เช่น Cu-Tep, Tu-Get, NIDA, เกษตร ฯ


ค่าลงทะเบียน 14,900 บ. (32 ชม. )
(ท่านที่ 2 เป็นต้นไปชำระท่านละ 2,000 บ.)
 


การรับรองผล

รับรอง 550 up สอบไม่ผ่าน  เรียนฟรี***
(สอบถาม เพิ่มเติม)