ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

NIDA TEAP & FLEX MBA(เฉพาะภาษาอังกฤษ)

รับรอง 550 up สอบไม่ผ่าน  เรียนฟรี***

วัตถุประสงค์

วิชาภาษาอังกฤษ (English) เพื่อเตรียมสอบปริญญาโท  และปริญญาเอก (ภายในประเทศ) ทุกมหาวิทยาลัย (ทุกคณะ / สาขา) เพื่อดำเนินการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาของนิสิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โท เอก โดยใช้การสอบ NIDA TEAP

เนื้อหาที่เรียน

ปูพื้น & ตลุยโจทย์ ครอบคลุมทุกส่วนของข้อสอบ
- Structure

- Vocabulary (นักศึกษาจะได้เทคนิคการเดาศัพท์)
     **Cloze Test ---.
- Reading Comprehension (ทุกมหาวิทยาลัยออกสอบ แน่นอน)รายละเอียดหลักสูตร

จำนวน 19 ชม.
จำนวนผู้เรียน 8-12 ท่าน

ตารางเรียน

ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>> 


Tel. 099-465-3936, 086-786-4394   Line @thebrightbrain 

ตารางเรียน NIDA TEAP& FLEX MBA (เฉพาะภาษาอังกฤษ) รับรองผล  สอบไม่ผ่าน เรียนฟรี*** รับส่วนลด 500 บ. เมื่อลงทะเบียนวันนี้-14 ม.ค. เหลือ 5,900 บาท ค่าลงทะเบียน 6,400 บาท (ราคาปกติ) โปรฯนี้งดใช้ร่วมกับโปรฯอื่น
Sec วันเรียน วัน-เวลาเรียน 
1-ni-e ส.-อา
20 ม.ค.-11 ก.พ.
(ดูเวลาเรียน-->)
ปูพื้น ส.20+อา.21 ม.ค.
เวลา 10.30-16.30 น. (DVD)
ตลุยโจทย์  อา.28 ม.ค.+ส.3+อา.4
เวลา 18.00-21.00 น. (สด)
2-ni-e ส.-อา
21 ม.ค.-11 ก.พ.
(ดูเวลาเรียน-->)
ปูพื้น อา.21+อา.28 ม.ค.
เวลา 10.30-16.30 น. (DVD)
ตลุยโจทย์  อา.28 ม.ค.+ส.3+อา.4 ก.พ.
เวลา 18.00-21.00 น. (สด)
3-ni-e ส-อา
13 ม.ค.-11 ก.พ.
(18.00-21.00น.)
ปูพื้น  ส.13+อา.14+ส.20+อา21 ม.ค.
เวลา 18.30-21.00 น. (DVD)
ตลุยโจทย์  อา.28 ม.ค.+ส.3+อา.4 ก.พ.
เวลา 18.00-21.00 น. (สด)
1-ni-su ส.-อา
20 ม.ค.-18 ก.พ.
(ดูเวลาเรียน-->)
 
ปูพื้น ส.20+อา.21 ม.ค.
เวลา 10.30-16.30 น. (DVD)
ตลุยโจทย์  อา.4 +11+18 ก.พ.
เวลา 14.00-17.00 น. (สด)
2-ni-su
อาทิตย์
10.00-17.00 น.
21 ม.ค-18 ก.พ.
ปูพื้น อา.21+อา.28 ม.ค.
เวลา 10.30-16.30 น. (DVD)
ตลุยโจทย์  อา.4 +11+18 ก.พ.
เวลา 14.00-17.00 น. (สด)
3-ni-su ส.-อา
13 ม.ค.-18 ก.พ.
(ดูเวลาเรียน-->)
ปูพื้น  ส.13+อา.14+ส.20+อา21 ม.ค.
เวลา 18.30-21.00 น. (DVD)
ตลุยโจทย์  อา.4 +11+18 ก.พ.
เวลา 14.00-17.00 น. (สด)
Private เรียนส่วนตัว
สอนสด
เลือกวัน-เวลาเรียนได้
20 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 18,900 บ.
30 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 26,900 บ.
40 ชม. ท่านแรกหรือท่านเดียว 33,900 บ.
(ท่านที่ 2 เป็นต้นไปชำระท่านละ 2,000 บ.)


การรับรองผล

รับรอง 550 up สอบไม่ผ่าน  เรียนฟรี***
(สอบถาม เพิ่มเติม)