ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

คอร์ส INT. ENG GRAMMAR

INTENSIVE ENGLISH GRAMMAR (Pre-Toeic, Pre-IELTS) ปูพื้นฐานแกรมม่าเร่งรัด

วัตถุประสงค์

ฟื้นฟู ทบทวน โครงสร้างทางไวยากรณ์ (Structure Grammar) ทางภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในการเรียน English ป.โท, TOEFL, IELTS, TOEIC, Conversation, Writing, เป็นต้น

เนื้อหาที่เรียน

- All English Structure (Grammar)

รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร - ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 5-10 คน
- อัตราค่าลงทะเบียนเรียน3,500 บาท (รวมค่าเอกสาร)
เมื่อสมัครภายในเวลาที่กำหนดเหลือเพียง 2,900 บาท
สิทธิพิเศษสำหรับ นศ. สถาบันฯ เหลือเพียง 1,200 บาท จากปกติ 1,800 บาท เมื่อสมัครภายในเวลาที่กำหนด  

ตารางเรียน

ติดต่อ 086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ

ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>>  


Section Day & Time Start – Finish สมัครวันนี้ถึง บุคคลภายนอก 
(3,500 บาท)
น.ศ. เก่าและปัจจุบัน
 (1,800 บาท)
คงเหลือ คงเหลือ
INT –Esu 3.3 DVD ส.-อา 31 มี.ค.-1 เม.ย. 61 (10.30-16.30 น) 25 มี.ค.61 2,900 1,200
INT –ISu 4.1 DVD ส.-อา 21–22 เม.ย. 61(10.30-16.30น.) 15 เม.ย. 61 2,900 1,200
INT-ISu 4.2B DVD อา, อ. อา.29 เม.ย.-อ.1 พ.ค. (วันแรงงาน)  (10.30-16.30น) 22 เม.ย. 61 2,900 1,200
INT-ISu 4.2A DVD จ.-อ. จ.30 เม.ย.-อ.1 พ.ค. (วันแรงงาน)  (10.30-16.30น) 22 เม.ย. 61 2,900 1,200
INT -ISu 5.1 DVD พ.พฤ 23-24 พ.ค. 61 (10.30-16.30 น.)  13 พ.ค. 61 2,900 1,200
INT –IESu 5.2 DVD ส.-อา 26–27 พ.ค. 61 (10.30-16.30น.) 20 พ.ค. 61 2,900 1,200
INT –Esu 5.3 DVD ส.,อ. 26, 29 (วันวิสาฯ) พ.ค. 61 (10.30-16.30 น.) 20 พ.ค. 61 2,900 1,200
INT –Esu 6.1 DVD ส.-อา 23-24 มิ.ย. 61 (10.30-16.30 น.) 17 มิ.ย. 61 2,900 1,200
INT –ISu 6.2 DVD ส.-อา 30 มิ.ย.-1ก.ค. 61 (10.30-16.30น.) 24มิ.ย. 61 2,900 1,200
INT - IT 7  DVD พ.พฤ 24-25 ก.ค. 61 (10.30-16.30 น.) 15 ก.ค. 61  2,900  1,200
INT –ISu 8B DVD ส.-อา 4-5 ส.ค. 61 (10.30-16.30น.) 29 ก.ค. 61 2,900 1,200
INT –ISu 9 DVD ส.-อา 15-16 ก.ย. 61 (10.30-16.30น.) 9 ก.ย. 61 2,900 1,200
INT –ISu 10 DVD ส.-อา 27-28 ต.ค. 61 (10.30-16.30น.) 21 ต.ค. 61 2,900 1,200
Private:: ส่วนตัว
(รอบ DVD)
(ค่าลงทะเบียน  
8, 900 บาท)
เลือกวันเวลาเรียนได้ ท่านที่ 2 เป็นต้นไป
ชำระท่านละ 1,000 บาท