ข่าวสาร

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

26/12/2016 
ติดต่อสอบถาม ทุกวัน (10.00-19.00 น.)

Tel. 086-786-4394,0994653936 line id: @thebrightbrain
หรือ Add LINE คลิ๊ก http://bit.ly/LineTBB

26/12/2016 
คอร์ส Special MBA Ku

ดูคอร์ฺสได้ที่นี่คะ >>
http://bit.ly/CourseMBA_KU

4/1/2016 
ท่านสามารถตรวจสอบคอร์สเรียน-รอบเรียนอื่น ๆ

ได้จากเมนู "ตารางเรียน"ด้านบนนะคะ

23/6/2560 
คอร์ส TOEIC

>>รอบ ส,อา. เริ่ม 1 กค. - 23 กค. 2560 เวลา 10.30-16.30 น. เหลือ 6ที่
>>รอบ ส. เริ่ม เริ่ม 1 กค. - 19 สค. .2560 เวลา 10.30-16.30 น. เหลือ 6ที่
>>รอบ อา. เริ่ม2 กค. - 20 สค. 2560 เวลา 10.30-16.30 น. เต็ม

21/6/2560 
คอร์ส TOEIC เต็มแล้วคะ

>>รอบ ส,อา. เริ่ม 24 มิย. - 16 กค. 2560 เวลา 10.30-16.30 น. เหลือ 2ที่

>>รอบ ส. เริ่ม เริ่ม 24 มิย. - 5 สค. . 2560 เวลา 10.30-16.30 น. เหลือ 3ที่

>>รอบ อา. เริ่ม 25 มิย. -6 สค 2560 เวลา 10.30-16.30 น. เหลือ 2 ที่

21/6/2017 
TOEIC เร่งรัด เรียน 5 วันจบ (เหลือ 6ที่ )

เรียน ศ. ที่ 7 - อ. ที่ 11 ก.ค.2560 ( 10.00-17.00 น.)
เรียนฟรี
ปูแกรมม่า (Pre-Toeic) รอบ พ. 5 - พฤ. 6 ก.ค. 2560 (10.30-16.30 น.)

2/6/2017 
คอร์ส TOEIC ทันยื่น กปน.

คลิกดูได้ที่นี่คะ >>http://www.thebrightbrain.com/schedule-detail.php?id=30

สถาบัน หลักสูตรที่เปิดสอบ วันที่รับสมัคร วันที่สอบ รายละเอียด
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ Ku Y-MBA เปิดรับ 3/12/12
ปิดรับ 17/3/13
31/3/13  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สปท. เปิดรับ วันนี้
ปิดรับ 31/3/56
- ยังไม่กำหนดวันสอบ 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ Tu Get 2/56 เปิดรับ 1/2/13
ปิดรับ 15/2/13
24 /2/13  
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ Tu Get 3/56 เปิดรับ 1/3/13
ปิดรับ 15/3/13
31/3/13  
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ Tu Get 4/56 เปิดรับ 1/4/13
ปิดรับ 15/4/13
28 /4/13  
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ Tu Get 5/13 เปิดรับ 1/5/13
ปิดรับ 15/5/13
26/5/13  
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ Tu Get 6/13 เปิดรับ 1/6/13
ปิดรับ 15/6/13
30/6/13  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Cu Tep 4/13 เปิดรับ 1/3/13
ปิดรับ 11/3/13
31/3/13  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Cu Tep5/13 เปิดรับ 1/4/13
ปิดรับ 11/4/13
19/5/13  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Cu Tep 6/13 เปิดรับ 1/5/13
ปิดรับ 9/5/13
9/6/13  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Cu Best 1/56 เปิดรับ 15/12/12
ปิดรับ 15/2/13
3/3/13  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Cu Best 2/13 เปิดรับ 1/3/13
ปิดรับ 30/4/13
19/5/13  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Cu Best 3/13 เปิดรับ 1/8/13
ปิดรับ 20/9/13
6/10/13  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Cu Best 4/13 เปิดรับ 1/10/13
ปิดรับ 20/10/13
3/12/13  
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ Smart -II 2/56 เปิดรับ 4/2/56
ปิดรับ 10/2/56
16/2/56  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) Nida Flex MBA 2/56 เปิดรับ 7/1/56
ปิดรับ 7/3/56
17/3/56  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร Nida flex MBA 3/56 เปิดรับ 26/3/56
ปิดรับ 31/5/56
16/6/56  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) Nida ภาคปกติ 2/56 เปิดรับ 25/3/56
ปิดรับ 12/4/56
27/4/56  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) Nida ภาคปกติ 3/56 เปิดรับ 3/5/56
ปิดรับ 17/5/56
1/6/56  
วันที่ บริษัท ตำแหน่ง / คุณสมบัติ ติดต่อ
25/6/2013 Thai Air Asia http://cpathailand.co.th/?article=78 http://cpathailand.co.th/?article=78