ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

คอร์ส GMAT (THAI) เพื่อสอบ Cu Best, Smart II, MBA NIDA, วิชาเฉพาะ 1,เฉพาะ 9 นิด้าภาคปกติ, MBA เกษตรฯ,

***รับรองผลทุกมหาวิทยาลัย
Cu-Best 350 คะแนน, Smart-II 600 คะแนน, นิด้าภาคปกติ = 550 คะแนน, /นิด้าภาคพิเศษ, ม.เกษตรฯ, ม.ศ.ว., วิทยาลัยการจัดการมหิดล, ม.อื่น ๆ ที่ไม่มีผลสอบให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือบัตรประจำตัวสอบของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ

วัตถุประสงค์

วิชาเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ (GMAT) สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสอบเข้า ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ (MBA), และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทางบริหารธุรกิจ เช่น Management, MIS (Chula), เป็นต้น สำหรับผู้ต้องการสอบเข้า จุฬาฯ (CU-BEST), ธรรมศาสตร์, นิด้า, เกษตรฯ, รามคำแหง, มศว. ประสานมิตร, มหิดล เป็นต้น สอนโดย ทีมอาจารย์ผู้สอน GMAT Genius by The Bright Brain

เนื้อหาที่เรียน

- คณิตศาสตร์ทั่วไป
- วิเคราะห์บทความทางธุรกิจ
- การใช้เหตุผล / วิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ
- ความรู้ทั่วไปทางคณิตศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 30 ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 8 - 12 คน
- อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 7,900 บาท (รวมค่าเอกสาร)

ตารางเรียน

ติดต่อ 086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ

 ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>>  

คอร์ส GMAT เพื่อสอบ MBA ทุกมหาวิทยาลัย
รับส่วนลด 1,000 บ. เมื่อลงทะเบียนก่อนวันที่ 15 ม.ค. เหลือเพียง 6,900 บ.
รับส่วนลด 500 บ. เมื่อลงทะเบียน 15-22 ม.ค. เหลือเพี่ยง 7,400 บ.
(ค่าลงทะเบียน 7,900 บาท (ราคาปกติ)
1. (GMAT)
 
Sat (สอนสด)
10.00-17.00 น.

A. Weera & A. Nith
ราคา 7,900 บาท


(รอบนี้  กรณีขาดเรียน
สามารถเรียนเสริมเนื้อหาที่ขาดได้
ในรอบเสาร์  ไม่เกิน 1วัน (ไม่เกิน 5 ชม.)ได้ในกรณีที่มีที่นั่งว่างนะคะ
และต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าเรียนเสริมอย่างน้อย1สัปดาห์)
Flex_MBA นิด้า 2/61 สอบ 4 มี.ค. 61
Cu-Best 1/61 สอบ 11 มี.ค. 61
MBA เกษตร ภาคค่ำและภาคปกติ สอบ 11 มี.ค.61
ดูรอบเรียนที่ทันสอบด้านล่างนะคะ---------------------------------------
รอบ G01- เริ่ม 3 ก.พ.-3 มี.ค. 
(เรียน 3 ก.พ., 10 ก.พ., 17 ก.พ., 24 ก.พ., 3 มี.ค.)
A. Weera &
A. Nith
4.  Private  (ส่วนตัว) DVD&สอนสด
เลือกวัน-เวลาเรียนได้
DVD (ปูพื้น) 16 ชม.=  8,900 บาท  ( ท่านเดียว หรือ ท่านแรก)

DVD (ปูพื้น) 16 ชม.& สอนสด 12 ชม. (ตลุยโจทย์) = 18,900 บ.

ท่านที่ 2 ขึ้นไป   ชำระเพิ่มเพียง
ท่านละ 2,000 บาท
A. Weera &
A. Nith
5.
 
Private  (ส่วนตัว) สอนสด
เลือกวัน-เวลาเรียนได้
ค่าเรียน     ท่านเดียว หรือ ท่านแรก
 @ 20 ชม . = 18,900 บาท
@  30 ชม. = 26,900 บาท
 
ท่านที่ 2 ขึ้นไป  ชำระเพิ่มเพียง
ท่านละ 2,000 บาท
A. Weera &
A. Nith
 
 

การรับรองผล

***รับรองผลทุกมหาวิทยาลัย
Cu-Best 350 คะแนน, Smart-II 600 คะแนน, นิด้าภาคปกติ = 550 คะแนน, /นิด้าภาคพิเศษ, ม.เกษตรฯ, ม.ศ.ว., วิทยาลัยการจัดการมหิดล, ม.อื่น ๆ ที่ไม่มีผลสอบให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือบัตรประจำตัวสอบของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ