ตารางเรียน

โรงเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ปัญญาจรัส (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

เน้นคุณภาพ ปัจจุบันมี 2 สาขา เท่านั้น คือ สาขาบางมด และสาขาเมเจอร์รัชโยธิน โปรดระวังผู้แอบอ้าง

คอร์ส GMAT (THAI) เพื่อสอบ Cu Best, Smart II, MBA NIDA, วิชาเฉพาะ 1,เฉพาะ 9 นิด้าภาคปกติ, MBA เกษตรฯ,

***รับรองผลทุกมหาวิทยาลัย
Cu-Best 350 คะแนน, Smart-II 600 คะแนน, นิด้าภาคปกติ = 550 คะแนน, /นิด้าภาคพิเศษ, ม.เกษตรฯ, ม.ศ.ว., วิทยาลัยการจัดการมหิดล, ม.อื่น ๆ ที่ไม่มีผลสอบให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือบัตรประจำตัวสอบของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ

วัตถุประสงค์

วิชาเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ (GMAT) สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสอบเข้า ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ (MBA), และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทางบริหารธุรกิจ เช่น Management, MIS (Chula), เป็นต้น สำหรับผู้ต้องการสอบเข้า จุฬาฯ (CU-BEST), ธรรมศาสตร์, นิด้า, เกษตรฯ, รามคำแหง, มศว. ประสานมิตร, มหิดล เป็นต้น สอนโดย ทีมอาจารย์ผู้สอน GMAT Genius by The Bright Brain

เนื้อหาที่เรียน

- คณิตศาสตร์ทั่วไป
- วิเคราะห์บทความทางธุรกิจ
- การใช้เหตุผล / วิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ
- ความรู้ทั่วไปทางคณิตศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร

- จำนวนชั่วโมง/หลักสูตร 30 ชั่วโมง
- จำนวนนักศึกษาที่รับ/ห้องเรียน : 8 - 12 คน
- อัตราค่าลงทะเบียนเรียน 7,900 บาท (รวมค่าเอกสาร)

ตารางเรียน

ติดต่อ 086-786-4394, 099-465-3936 (ทุกวัน 10.00-19.00 น) หรือ

 ทัก/สอบถามคอร์ส แอดไลน์คลิ๊ก>>  


GMAT รอบพิเศษทันสอบ นิด้า รอบ 3/2560 และ Cu Best รอบ 3/2560

Section Day & Time Start - finish
 
 GA.
(GMAT)
 (สอนสด)

10.00-17.00 น.
 
A. Weera & A. Nith
 
ราคา 7,900 บาท

 
รอบสุดท้ายทันสอบ นิด้าภาคปกติ  (3/60) วิชาเฉพาะ 1และวิชาเฉพาะ 9
 
ส.  24 มิ.ย. , ส. 1 ก.ค. , ส.8 ก.ค. (วันอาสาฯ),
อา. 9 ก.ค. , จ. 10 ก.ค. (ชดเชยวันอาสาฯ) 
 
GB. (GMAT)
 (สอนสด)

10.00-17.00 น.
 
A. Weera & A. Nith
 
ราคา 7,900 บาท

 
รอบสุดท้ายทันสอบ Cu Best  (3/60)
 
ส. 1 ก.ค. , ส.8 ก.ค. (วันอาสาฯ), อา. 9 ก.ค. , จ. 10 ก.ค. (ชดเชยวันอาสาฯ) , 15 ก.ค. 2560
 


GMAT รอบปกติ รับรองผลทุกคอร์ส
Section Day & Time Start - finish
 
 GC.
 
(GMAT)
 
 (สอนสด)10.00-17.00 น.

A. Weera & A. Nith

ราคา 7,900 บาท

 

 ส.8 ก.ค. (วันอาสาฯ),อา. 9 ก.ค. ,
จ. 10 ก.ค.(ชดเชยวันอาสาฯ),ส. 15 ก.ค., ส. 22 ก.ค. 2560
 
GD. (GMAT)
(สอนสด)10.00-17.00 น.

A. Weera & A. Nith

ราคา 7,900 บาท

 

 
 อา. 9 ก.ค. , จ. 10 ก.ค. (ชดเชยวันอาสาฯ) , 15 ก.ค.  ส. 22 ก.ค., ส. 5 ส.ค.  2560
 
 
GE. (GMAT)
 
 (สอนสด)10.00-17.00 น.

A. Weera & A. Nith

ราคา 7,900 บาท
 
 จ. 10 ก.ค. (ชดเชยวันอาสาฯ) , 15 ก.ค.  ส. 22 ก.ค.,   ส. 5 ส.ค., ส. 19 ส.ค. 2560
 
1. (GMAT)
 
Sat (สอนสด)
10.00-17.00 น.

A. Weera & A. Nith
ราคา 7,900 บาท


(รอบนี้  กรณีขาดเรียนสามารถ
เรียนเสริมเนื้อหาที่ขาดได้ในรอบ
เสาร์  ไม่เกิน 1วัน (ไม่เกิน 5 ชม.)
ได้ในกรณีที่มีที่นั่งว่างนะคะ
และต้องติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนเข้าเรียนเสริมอย่างน้อย 1 สัปดาห์)
Jul 15 - Aug 26, 2017 (รวมหยุด 29 กค,12 ส.ค. 60)

Jul 22 - Sep 2, 2017 (รวมหยุด 29 กค,12 ส.ค. 60)

Aug 5 - Sep 9, 2017 (รวมหยุด 12 ส.ค. 60)

Aug 19 - Sep 16, 2017

Aug 26 - Sep 23, 2017

Sep 2 - Sep 30, 2017

Sep 9 - Oct 7, 2017

Sep 16 - Oct 14, 2017
 

 
 
4.  Private  (ส่วนตัว) DVD&สอนสด
เลือกวัน-เวลาเรียนได้
DVD (ปูพื้น) 16 ชม.=  8,900 บาท  ( ท่านเดียว หรือ ท่านแรก)

DVD (ปูพื้น) 16 ชม.& สอนสด 12 ชม. (ตลุยโจทย์) = 18,900 บ.

ท่านที่ 2 ขึ้นไป   ชำระเพิ่มเพียง
ท่านละ 2,000 บาท
A. Weera &
A. Nith
5.
 
Private  (ส่วนตัว) สอนสด
เลือกวัน-เวลาเรียนได้
ค่าเรียน     ท่านเดียว หรือ ท่านแรก
 @ 20 ชม . = 18,900 บาท
@  30 ชม. = 26,900 บาท
 
ท่านที่ 2 ขึ้นไป  ชำระเพิ่มเพียง
ท่านละ 2,000 บาท
A. Weera &
A. Nith
 

 
 

การรับรองผล

***รับรองผลทุกมหาวิทยาลัย
Cu-Best 350 คะแนน, Smart-II 600 คะแนน, นิด้าภาคปกติ = 550 คะแนน, /นิด้าภาคพิเศษ, ม.เกษตรฯ, ม.ศ.ว., วิทยาลัยการจัดการมหิดล, ม.อื่น ๆ ที่ไม่มีผลสอบให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือบัตรประจำตัวสอบของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ